Να αναλάβει και τις διασυνδέσεις ιδιωτικών έργων ΑΠΕ στη νησιά επιδιώκει ο ΑΔΜΗΕ – Τι προτείνει για το ποιός θα πληρώνει τα κόστη.

Πρόταση για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, έχει καταθέσει στη ΡΑΕ, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ο ΑΔΜΗΕ, έτσι ώστε ο ίδιος να αναλαμβάνει τη σχεδίαση και υλοποίηση των υποθαλάσσιων διασυνδέσεων έργων ΑΠΕ των οποίων η αδειοδότηση περιλαμβάνει και την πόντιση καλωδίων.

Ο Διαχειριστής έχει μάλιστα επεξεργαστεί μεθοδολογία (την οποία προτείνει) για το ποιός χρηματοδοτεί και πως ανακτά το κόστος των διασυνδέσεων αυτών.

Συγκεκριμένα ο ΑΔΜΗΕ προτείνει να αναλαμβάνει ο ίδιος, μαζί με την υλοποίηση, το πλήρες κόστος αυτών των έργων διασύνδεσης και να το ΑΝΑΚΤΆ μέσα από τις χρεώσεις δικτύου. Ταυτόχρονα όμως, ο επενδυτής ΑΠΕ να μειώνει την τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας, αφού θα έχει απαλλαγεί από μια σημαντική επιβάρυνση που θα είχε αν πλήρωνε εκείνος τη διασύνδεση.

Η φόρμουλα αυτή αφορά κυρίως μεγάλα έργα, πάνω από 250 Μεγαβάτ, τα οποία θα υλοποιηθούν με βάση την πρόσφατη νομοθέτηση της διαδικασίας «ατομικής κοινοποίησης», δηλαδή του καθορισμού της Τιμής Αναφοράς με την οποία θα απορροφάται το παραγόμενο ρεύμα κατόπιν απευθείας έγκρισης της Κομισιόν.

Τα έργα διασύνδεσης μπορεί να είναι αυτόνομα ή να αφορούν επέκταση του capacity σε καλώδια που ήδη έχει προγραμματίσει ο ΑΔΜΗΕ στο 10ετές του αναπτυξιακό πρόγραμμα, όπως εκείνα για την τεταρτη φάση των Κυκλάδων, για το Βόρειο Αιγαίο και για τα Δωδεκάνησα.

Αυτό είναι άλλωστε ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει ο Διαχειριστής, καθώς είναι σε θέση να κάνει ολοκληρωμένο σχεδιασμό, να διασφαλίσει ισότιμη αντιμετώπιση των επενδυτικών σχεδίων και να αξιοποιήσει με ενιαίο τρόπο τα έργα ώστε να υπάρχουν οικονομίες κλίμακος και να έχει όφελος η αγορά ρεύματος στο σύνολό της.

Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για νέα έργα, πέραν εκείνων που ούτως ή άλλως έχει προγραμματίσει ο ΑΔΜΗΕ στο 10ετές εγκεκριμένο πρόγραμμά του και τα οποία δημιουργούν δυνατότητες για νέες ΑΠΕ 2.442 MW σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου. Και μιλάμε για νέα επιπλέον έργα, όχι μόνον επειδή υπάρχει ήδη καταγεγραμμένο το επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και διότι οι προβλέψεις του ΕΣΕΚ κατευθύνουν επενδύσεις σε μεγάλα έργα ΑΠΕ στο νησιωτικό χώρο.

Για την τωρινή πρότασή της είχε προϊδεάσει η διοίκηση του Διαχειριστή, όταν ο κ. Μανουσάκης έλεγε ότι στις διασυνδέσεις νησιών όπου αναπτύσσεται ενδιαφέρον από επενδυτές για επιπλέον capacity και πρόσθετες ΑΠΕ, «ο ΑΔΜΗΕ ωριμάζει μοντέλα συνεργασίας με τους επενδυτές, με τους οποίους έχει πολύ καλή επικοινωνία», καθώς επίσης ότι «σε αυτά τα συνεργατικά μοντέλα ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει να έχει τον έλεγχο της κατασκευής των διασυνδέσεων, καθώς είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί και να συντηρεί κάθε διασύνδεση που εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Για offshore και αποθήκευση

Ας σημειωθεί, τέλος ότι ο ΑΔΜΗΕ, όπως και οι άλλοι Διαχειριστές στην Ευρώπη, επιδιώκει να έχει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των υποδομών Μεταφοράς Ενέργειας στη θάλασσα (όπως σταθμοί, υποσταθμοί κ.ά.) ώστε να συνδεθούν τα offshore αιολικά πάρκα, είτε floating είτε fixed.

«Στο πλαίσιο αυτό, ωριμάζουμε σε συνεργασία με έμπειρους παράγοντες του κλάδου των offshore ρεαλιστικές εφαρμογές υπεράκτιων πάρκων στον θαλάσσιο χώρο με σκοπό να προτείνουμε στην πολιτεία συγκεκριμένες προτάσεις για το ρυθμιστικό πλαίσιο τέτοιων επενδύσεων, το οποίο εκκρεμεί» ανέφερε ο κ. Μανουσάκης, ενώ ο ΑΔΜΗΕ διεκδικεί να παίξει ρόλο και στην αποθήκευση ενέργειας στα νησιά που διασυνδέει. Για αυτές τις περιπτώσεις ο Διαχειριστής μελετά και ωριμάζει επίσης πιλοτικές εφαρμογές.

 

 

 

25 Σεπτεμβρίου 2020

energypress