Νέο χρονοδιάγραμμα και μέλη για την Ομάδα Εργασίας του ΥΠΕΝ για την αποθήκευση ενέργειας - Μέχρι 4 Ιουνίου η αρχική εισήγηση

Μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η αρχική εισήγηση της Ομάδας που έχει συστήσει το ΥΠΕΝ και είναι επιφορτισμένη να εισηγηθεί την διαμόρφωση του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη και συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και σε μηχανισμούς ισχύος.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροποποίηση της σχετικής απόφασης, το νέο χρονοδιάγραμμα εργασιών προβλέπει ότι η αρχική εισήγηση της Ο.Δ.Ε. (Ομάδα Διοίκησης Έργου) θα υποβληθεί έως τις 4 Ιουνίου 2021. Ακολούθως η τελική εισήγηση και το χρονοδιάγραμμα δράσεων των φορέων θα υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου και τέλος, η υποβολή σχεδίου νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων αναμένεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2021.

Επιπρόσθετα, η ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ ενισχύεται με τα εξής νέα μέλη:

Ιωάννης Νικολετάτος, εκπρόσωπος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ως μέλος.

Ιωάννης Γιαρέντης, εκπρόσωπος του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), ως μέλος

Ευτυχία Αποστολίδου, εξωτερική εμπειρογνώμονας, ως μέλος

Γεώργιος Μάρκου, εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ως μέλος

Αγγελική Χωματά, εξωτερική εμπειρογνώμονας, ως μέλος

Συνολικά, η ομάδα εργασίας αριθμεί 18 μέλη, ενώ πρόεδρος της Ομάδας έχει οριστεί ο Δημήτρης Τσαλέμης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του ΥΠΕΝ.

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΝ προχώρησε στην σύσταση της Ομάδας τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την υποβολή των προτάσεων με την μορφή της εισήγησης έως τις 15 Μαΐου 2021.  

Δείτε ολόκληρη την απόφαση του ΥΠΕΝ σε μορφή pdf στα "συνοδευτικά αρχεία".

 

 

27 Μαϊου 2021

energypress

Συνοδευτικα Αρχεια