Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ: Στο γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ θα αποτυπώνονται και τα «μικρά» έργα ΑΠΕ, νέα και παλιά

Την αποτύπωση στο γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ και των έργων ΑΠΕ που εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού, θέτει σε εφαρμογή το ΥΠΕΝ με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου. 

Η υποχρέωση αυτή αφορά τόσο τα έργα που θα υλοποιηθούν εφεξής, αλλά τους εξαιρούμενους σταθμούς που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Για τη δεύτερη κατηγορία, θα δοθεί μία εύλογη προθεσμία για να εκδώσουν τη σχετική «Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού», η οποία προσδιορίζεται ενδεικτικά στο κείμενο έως την 1η Ιουλίου 2022. Αν πάντως εκπνεύσει η διορία που θα δοθεί, τότε τα έργα θα πάψουν να αποζημιώνονται. 

Όσον αφορά τα καινούρια «μικρά» έργα, η Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού πρέπει να προσκομίζεται στον ΔΑΠΕΕΠ, για την υπογραφή της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης, αλλά και στην περίπτωση που Βεβαίωση απευθείας συμμετοχής στην Αγορά. Οι επενδυτές θα αναρτούν τα πολύγωνα των σταθμών τους στη γεωπληροφοριακή πλατφόρμα. 

Η ΡΑΕ θα  παρέχει οδηγίες στον ενδιαφερόμενο για την ανάρτηση στοιχείων σχετικά με την ακριβή θέση  εγκατάστασης του σταθμού (συντεταγμένες πολυγώνου και θέσεων ανεμογεννητριών, εφόσον πρόκειται για Αιολικό Σταθμό), και γεωχωρικών δεδομένων. Μετά την υποβολή τους θα , απεικονίζει γεωγραφικά σε ειδική προσβάσιμη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου, την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (πολύγωνο και θέσεις ανεμογεννητριών, εφόσον πρόκειται για Αιολικό Σταθμό) και θα εκδίδει τη Βεβαίωση Καταχώρησης.

Με την ίδια λογική, θα αναρτηθούν τα πολύγωνα και των ήδη εν λειτουργία «μικρών» έργων. Ειδικότερα, ο επενδυτής θα ενημερώσει τη ΡΑΕ σχετικά με την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (συντεταγμένες πολυγώνου και θέσεων ανεμογεννητριών, εφόσον πρόκειται για αιολικό σταθμό), υποβάλλοντας γεωχωρικά δεδομένα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής. 

Η ΡΑΕ θα απεικονίσει γεωγραφικά σε ειδική προσβάσιμη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (πολύγωνο και θέσεις ανεμογεννητριών, εφόσον πρόκειται για αιολικό σταθμό) και θα εκδώσει τη Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού. 

Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Βεβαίωσης, τότε θα ανασταλεί η καταβολή αποζημίωσης ή η λειτουργική ενίσχυση στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων με τον ΔΑΠΕΕΠ ή τον ΔΕΔΔΗΕ για τα Μη Διασυνδεμένα Νησιά. 

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο του νομοσχεδίου.

Κώστας Δεληγιάννης | energypress

Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ: Στο γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ θα αποτυπώνονται και τα «μικρά» έργα ΑΠΕ, νέα και παλιά