Οι Παγκόσμιοι Στόχοι Βιωσιμότητας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι Βιωσιμότητας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής
 

-Ειδική αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα Κοινοβουλευτισμού

 

Η πρόοδος των Παγκόσμιων Στόχων Βιωσιμότητας (Sustainable Development Goals) ήταν το θέμα που απασχόλησε την συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, που συνεδρίασε την Πέμπτη, υπό την προεδρία της Προέδρου της, Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης στην Διεθνή Ημέρα Κοινοβουλευτισμού, που γιορτάζεται στις 30 Ιουνίου.

Τα Μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Φώτιος Φυτσιλής, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εποπτείας της Διεύθυνσης Επιστημονικής Εποπτείας της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρθηκε, με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Κοινοβουλευτισμού, στο ρόλο των κοινοβουλίων τόσο στη χώρα μας όσο και σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο, ως προς τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών προστασίας περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης αλλά και δράσεων. Μια ατζέντα για την οποία η Βουλή των Ελλήνων, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος και η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων καθώς και η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου εργάζονται συστηματικά, με το Ελληνικό Κοινοβούλιο να αναπτύσσει έντονη διεθνή δράση, η οποία συμβάλλει στην προώθησή της.

Όπως ανέφερε η κα. Αυγερινοπούλου, η ατζέντα της βιωσιμότητας είναι διάχυτη τόσο στα εθνικά κοινοβούλια, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναπτύσσονται θεματικές συνεργασίες και κοινές συνεδριάσεις και έτσι επιτυγχάνεται καθολική συμμετοχή στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και ανταλλαγή καλών πρακτικών, δομείται ουσιαστικά ένα δίκτυο κοινοβουλευτικής συνεργασίας, για τη διαμόρφωση και την προώθηση των παγκόσμιων στόχων βιωσιμότητας.

Ο κ. Φυτσιλής, μιλώντας για την υλοποίηση των στόχων βιωσιμότητας, αναφέρθηκε στις μεθόδους και τα εργαλεία παρακολούθησης στη βάση της τεχνητής νοημοσύνης και την διαρκή μελέτη από την Επιστημονική Υπηρεσία, μετά το 2020, αναφορικά με τη μεθοδολογία παρακολούθησης και υλοποίησης σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το Κοινοβούλιο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φυτσιλής, μπορεί να έχει έναν αποφασιστικό ρόλο για την παρακολούθηση των στόχων, μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, που μπορεί να επιταχύνει τις διεργασίες παρακολούθησης και να βοηθήσει την αξιολόγηση για την εξαγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε τοπικό, περιφερειακό, και εθνικό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντική ήταν η ανακοίνωση στην οποία προχώρησε για την πρωτοποριακή, διεθνή παρουσίαση, το αμέσως επόμενο διάστημα, της εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης από τα Κοινοβούλια, μιας διεθνούς προσπάθειας, στην οποία μετέχει και ηγείται το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής παρακολούθησαν και φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και ασκούμενοι φοιτητές στο τμήμα Ευρωπαϊκών Μελετών της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων.