ΟΗΕ: Μεταρρυθμίσεις τώρα, έρχεται κρίση νερού.

06 10 2021 | 08:33

Παγκόσμια και άμεση κινητοποίηση για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων  ζητά ο ΟΗΕ μέσω της Μετεωρολογικής του Υπηρεσίας. Όπως επισημαίνει, «η διαχείριση των παγκόσμιων υδάτινων πόρων είναι “αποσπασματική και ανεπαρκής” και οι χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν άμεσα μεταρρυθμίσεις ενόψει της διαφαινόμενης κρίσης νερού».

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να αυξήσει τους κινδύνους που συνδέονται με τα ύδατα, όπως οι ξηρασίες και οι πλημμύρες, και ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με την αγωνία της εύρεσης νερού αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία λόγω της αυξανόμενης έλλειψης νερού και την αύξηση του πληθυσμού της Γης, αναφέρει σχετική έκθεση.

“Πρέπει να ξυπνήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τη διαφαινόμενη κρίση νερού”, τόνισε ο Πέτερι Τάαλας, γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO).

Η έκθεση με τίτλο “The Sate of Climate Services 2021: Water”, μια συνεργασία μεταξύ του WMO, διεθνών οργανισμών και επιστημονικών θεσμών, εκτιμά ότι ο αριθμός των ανθρώπων που δεν θα έχουν επαρκή πρόσβαση σε νερό θα ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια ως το 2050, έναντι 3,6 δισεκατομμύρια που ήταν το 2018.

Με αυτή την έκθεση ο WMO ζητεί περισσότερη χρηματοδότηση και την ανάληψη άμεσης δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, αλλά και τη δημιουργία καλύτερων συστημάτων προειδοποίησης για πλημμύρες στην Ασία και ξηρασίες στην Αφρική.

Παρά τις πρόσφατες προόδους, στην έκθεση επισημαίνεται ότι 107 χώρες είναι μακριά από τον στόχο να επιτύχουν τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων τους ως το 2030.

 

6 Οκτωβρίου 2021

Εuractiv