Ομάδα για το σχέδιο απανθρακοποίησης των νησιών συγκρότησε το ΥΠΕΝ με αξιοποίηση των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών ύψους 800 εκατ.

Επταμελή επιτροπή συνέστησε το ΥΠΕΝ με χθεσινή του απόφαση με στόχο την απανθρακοποίηση των νησιών και την κατάστρωση σχετικού σχεδίου και την επιλογή των κατάλληλων δράσεων.

Σημειώνεται ότι το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νησιών που έχει συσταθεί προβλέπει τη δυνατότητα διεκδίκησης έως και 25 εκατ. αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών της περιόδου 2013-2020 για τη συγχρηματοδότηση έως και 60 % της απεξάρτησης του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας των νησιών από ανθρακούχες εκπομπές. 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού, κ. Σκρέκα, ο στόχος του ΥΠΕΝ είναι η κινητοποίηση κονδυλίων συνολικά 2 δισ. ευρώ για τα νησιά, ενώ το Ταμείο Απανθρακοποίησης Nησιών θα ενισχυθεί με κονδύλια από 750 έως 800 εκατομμύρια ευρώ με βάση τις τρέχουσες τιμές του CO2.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου, ως Πρόεδρος και Μέλη της επιτροπής ορίστηκαν οι εξής: 

1. Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος, Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας, ESCP Business School, ως Πρόεδρος,

2. Δρ. Ιωάννης Βουγιουκλάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ειδικός Εμπειρογνώμονας, ως μέλος,

3. Δρ. Πέτρος Βαρελίδης, Χημικός Μηχανικός, ως μέλος,

4. Δρ. Νεκταρία Καρακατσάνη, Οικονομολόγος, ως μέλος,

5. Βασίλειος Τριαντάφυλλος, Δικηγόρος, Ειδικός Εμπειρογνώμονας, ως μέλος,

6. Γεωργία Γιαννακίδου, Πολιτικός Επιστήμονας, ως μέλος,

7. Χρήστος Συριόπουλος, Διεθνολόγος, Υπάλληλος Τμήματος Υποθέσεων Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στη Διεύθυνση Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων του ΥΠΕΝ, ως μέλος.

H ομάδα στο πλαίσιο του έργου της:

i. Θα εκπονεί, θα συλλέγει, θα αξιολογεί, θα προσαρμόζει και θα επιλέγει κατάλληλες δράσεις για χρηματοδότηση από τον ανωτέρω μηχανισμό και θα προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, κατά την κρίση της, για την ένταξη επενδυτικών δράσεων στον ανωτέρω μηχανισμό.

ιι. Θα επικοινωνεί με τις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα των προτεινόμενων δράσεων με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

ιιι. Θα διαμορφώσει ολοκληρωμένη πρόταση του "Επενδυτικού Σχεδίου Απανθρακοποίησης των Νησιών" και θα την υποβάλει στον υπουργό για έγκριση.

iv. Θα συνδράμει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη διαδικασία υποβολής και έγκρισης του «Επενδυτικού Σχεδίου Απανθρακοποίησης Νήσων». 

v. Θα συνδράμει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη διαδικασία παρακολούθησης και υλοποίησης του «Επενδυτικού Σχεδίου Απανθρακοποίησης Νήσων» και στη συνολική εκταμίευση των ποσών που θα εγκριθούν.

 

 

26 Mαϊου 2021

energypress