Πάει για αργότερα η ένταξη της Ελλάδας στις χώρες υποδοχής ΑΠΕ για λογαριασμό ξένων – Γιατί δεν συμφέρει η παραγωγή «πράσινου» ρεύματος… φασόν

Χωρίς τη δήλωση συμμετοχής της χώρας μας εξέπνευσε σύμφωνα με πληροφορίες του energypress η προθεσμία της 15ης Μαρτίου, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό της Κομισιόν, με σκοπό την διακρατική συνεργασία ανάπτυξη έργων ΑΠΕ. 

Αν λάμβανε μέρος στον μηχανισμό ως χώρα υποδοχής ΑΠΕ, η Ελλάδα θα μπορούσε να λάβει κεφάλαια από ένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος για την κατασκευή «πράσινων» μονάδων, που το 80% της ονομαστικής τους ισχύος θα προσμετράτο στους κλιματικούς στόχους του κράτους-χρηματοδότη. 

Το εργαλείο αυτό βασίζεται στο σχήμα των στατιστικών μεταβιβάσεων (statistical tranfers), για τη συεργασία χωρών με σκοπό την προώθηση των ΑΠΕ. Για τα έργα που θα υλοποιηθούν μέσω του σχήματος σε μία χώρα υποδοχής (hosting country), το 80% της ισχύος τους θα προσμετρηθεί στον εθνικό στόχο «πράσινης» διείσδυσης της χώρας που θα συμμετάσχει ως συνεισφέρουσα (contributing country). 

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του ΥΠΕΝ, η απόφαση μη συμμετοχής στη δεδομένη συγκυρία δεν σημαίνει πως η χώρα μας δεν υποστηρίζει τον μηχανισμό. Απλά θεωρεί ότι, στην αρχή της δεκαετίας αναφοράς που βρισκόμαστε, προτεραιότητα είναι να διασφαλισθεί η επίτευξη των εθνικών μας στόχων. 

Επομένως, τα επόμενα χρόνια, που θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία προς αυτή την κατεύθυνση, θα είναι δυνατόν να αξιολογηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια αν, και πόση, ισχύ ΑΠΕ θα μπορούσε ενδεχομένως η Ελλάδα να δηλώσει στον μηχανισμό. 

Όπως συμπληρώνουν τα ίδια στελέχη, βασικό στοιχείο είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα χρηματοδότησης νέας ισχύος, κάτι που προσφέρει ο μηχανισμός αυτός. Αντίθετα, υπάρχει υπερπροσφορά επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς και μηχανισμοί που εξασφαλίζουν την οικονομικότητα. Οπότε η χώρα μας δεν θα είχε να κερδίσει κάτι σημαντικό αν έσπευδε να δηλώσει άμεσα συμμετοχή. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν για την έναρξη υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενόψει της αυξημένης φιλοδοξίας για τον ευρωπαϊκό «πράσινο» στόχο για το 2030, οι συνέργειες των χωρών της ΕΕ γίνονται πιο σημαντικές. Επομένως, ο χρηματοδοτικός μηχανισμός προσφέρει μια λύση για την καλύτερη χρήση του διαθέσιμου δυναμικού, παρέχοντας παράλληλα οφέλη τόσο για τις χώρες που θα συμμετάσχουν ως συνεισφέρουσες, όσο και για τα κράτη υποδοχής. 

Με βάση το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί, η Κομισιόν θα συντάξει τους όρους για τον πρώτο διαγωνισμό πανευρωπαϊκής κλίμακας για έργα ΑΠΕ. Μετά τις δεσμευτικές προσφορές των χωρών που θα συμμετάσχουν, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, όπου οι φορείς υλοποίησης των έργων θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα έργα τους στα τέλη του 2022. Οι επιλεγμένες προτάσεις θα λάβουν επιχορήγηση από τον μηχανισμό για την υλοποίηση των μονάδων.

Κώστας Δεληγιάννης | energypress

 

Πάει για αργότερα η ένταξη της Ελλάδας στις χώρες υποδοχής ΑΠΕ για λογαριασμό ξένων – Γιατί δεν συμφέρει η παραγωγή «πράσινου» ρεύματος… φασόν