Παγκόσμιος πρωταθλητής στα εταιρικά PPAs για ΑΠΕ η Google - Μια ανερχόμενη αγορά δισεκατομμυρίων στο "δρόμο" της ενεργειακής μετάβασης.

Παγκόσμια «πρωτιά» καταλαμβάνει η αμερικανική εταιρεία Google στην αγορά των συμβάσεων αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας να διευρύνεται διαρκώς, σύμφωνα με σχετική μελέτη που εκπόνησε η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μέχρι το τέλος του 2018, η εταιρεία είχε συνάψει συμβόλαια για την αγορά 3.4 GW από αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα οι επενδύσεις της εταιρείας σε ΑΠΕ ανέρχονται στα 4.2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά το 1,2 δις αφορούν την Ευρώπη, όπου η ισχύς των συμβολαίων PPAs που έχουν υπογραφεί φτάνει τα 900 MW.

Υπόθεση 7 ετών το προς μίμηση "πράσινο" προφίλ...

Η παρθενική είσοδος της εταιρείας στην αγορά των «πράσινων» PPAs έγινε το 2010 με την υπογραφή σύμβασης ισχύος 114 MW με ένα αιολικό πάρκο στην Αϊόβα των ΗΠΑ. Εφτά χρόνια αργότερα, η Google ανακοίνωσε ότι είχε επιτύχει το στόχο της για 100% κάλυψη των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμη ενέργεια, προερχόμενη από 30 αιολικούς και ηλιακούς σταθμούς ανά τον κόσμο.

Στη σχετική μελέτη της Κομισιόν που εκπονήθηκε πρόσφατα, υπογραμμίζεται πως σε επίπεδο Ευρώπης η Google διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην προώθηση της ενεργειακής μετάβασης από την σκοπιά του ιδιωτικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται πως το παράδειγμα και η πρακτική της Google θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα και για άλλες εταιρείες να ακολουθήσουν, συμβάλλοντας καθοριστικά στις προσπάθειες επίτευξης των στόχων για το 2030, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη του ΑΕΠ και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ενεργειακή ζήτηση στην εποχή των data centers και data generation

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να επισημάνουμε τα ευρήματα της μελέτης για την ενεργειακή μετάβαση στον τεχνολογικό τομέα όπου πλέον η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για δεδομένα (data) σχετικά με υπηρεσίες και προϊόντα, είναι γεγονός. Παγκοσμίως, η ημερήσια παραγωγή δεδομένων κατά κεφαλήν αναμένεται να αυξηθεί στα 72 GB το 2025 ( από περίπου 4 GB το 2018. Ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης παραγωγής δεδομένων (data generation) (και επικοινωνίας), η απαιτούμενη εγκατεστημένη ενεργειακή ισχύς για την λειτουργία των κέντρων δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο προβλέπεται να αυξηθεί στα 80 GW κατά την ίδια περίοδο, από περίπου 52 GW το 2018.

Μια τέτοια μεταβολή αντιστοιχεί σε επενδύσεις σε κέντρα πληροφοριών που μπορούν να αποφέρουν έσοδα της τάξης των 25-43 δις ευρώ για την βιομηχανία κατασκευών, επιφέροντας κατά συνέπεια σημαντικές αλλαγές σε ΑΕΠ και θέσεις εργασίας την περίοδο 2018-2025.

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό το μέγεθος των ενεργειακών αναγκών που απαιτούνται αρκεί να σημειώσουμε πως τα 4 κέντρα δεδομένων που διατηρεί η Google στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας στην ήπειρο.

Μια συμφέρουσα οικονομικά επιλογή έφερε την Google στο 100% ΑΠΕ

Ο λόγος που αυξάνονται με έχει σημειωθεί τέτοια αύξηση των PPAs στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της Google την περίοδο 2012 – 2017, όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω διάγραμμα είναι το γεγονός πως το σταθμισμένο κόστος (LCOE) ενέργειας για αιολικά και ηλιακά έχει μειωθεί θεαματικά από το 2010, καθιστώντας τις εν λόγω μορφές ανανεώσιμης ενέργειας την φθηνότερη πηγή ενέργειας διαθέσιμη στο δίκτυο σε ορισμένες περιοχές του κόσμου. Επισημαίνεται, χαρακτηριστικά, πως η μείωση του κόστους καθιστά ελκυστικό σε εταιρείες όπως η Google να αγοράζουν την ενέργεια που χρειάζονται από έργα ανανεώσιμης ενέργειας.

d

Αγορά PPAs: Μια παγκόσμια αγορά για τις ΑΠΕ

Ενδιαφέρον επίσης στοιχείο της έκθεσης είναι ο γεωγραφικός καταμερισμός των PPAs που έχει συνάψει η Google ανα τον κόσμο, εικόνα που αναδεικνύει και αποδεικνύει πως πρόκειται για να ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά με παγκόσμιες διαστάσεις. Βλέπε το παρακάτω διάγραμμα για το έτος 2018. 

d
Τα συμβόλαια PPAs που έχει συνάψει η Google ανά τον κόσμο το 2018.

Επιπρόσθετα, η Google έχει υπογράψει συμβόλαια για την κατασκευή νέων έργων ΑΠΕ σε εφτά χώρες (ΗΠΑ, Χιλή, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Ολλανδία και Ταϊβάν). Στην Ευρώπη, έχουν συναφθεί συμφωνίες για την αγορά ανανεώσιμης ενέργειας από αιολικά πάρκα σε Σκανδιναβικές χώρες (770 MW) και σε Δυτική Ευρώπη (98 MW). Επιπλέον, η εταιρεία αγοράζει ενέργεια από ηλιακό πάρκο (31 MW) στην Ολλανδία.

Τέλος, στόχος του αμερικανικού κολοσσού είναι καλύπτει 24 ώρες το 24ώρο και 7 ημέρες την εβδομάδα τις ενεργειακές της ανάγκες με ενέργεια ουδέτερη από άνθρακα (24/7 carbon-free energy goal), προωθώντας πολιτικές που ωθούν τους καταναλωτές να επιλέγουν οι ίδιοι τον ενεργειακό τους προμηθευτή.

 

 

23 Αυγούστου 2019

energypress