Παράταση στην «Πρόσκληση για Λύσεις» του έργου “POWER” έως τις 5/3/2019

21 02 2019 | 16:33

To Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, από τις 5/2/2019 έχει προσκαλέσει ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, ερευνητές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανίες να λάβουν μέρος στην «Πρόσκληση για Λύσεις» (C4S), μία σημαντική δράση του έργου “POWER” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG ADRION 2018-2020.

Λόγω του μικρού αρχικού χρονικού περιθωρίου αλλά και του εύλογου χρόνου που απαιτείται για την προετοιμασία μιας σωστά δομημένης πρότασης, ανακοινώνεται η παράταση στην δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως τις 4 Μαρτίου 2019. Στόχος του έργου “POWER” είναι να προωθήσει την μετατροπή των λιμανιών της Αδριατικής σε Κέντρα Καινοτομίας (Innovation Hubs), πρωτίστως με μοχλό την ενεργειακή αναβάθμιση, διευκολύνoντας και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κύριων φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού της καινοτομίας. Η «Πρόσκληση για Λύσεις» στοχεύει στον εντοπισμό νέων λύσεων και πατεντών για ανάγκες σχετικές με το χώρο της ενέργειας στην περιοχή των λιμανιών. Οι υποβληθείσες προτάσεις μπορούν να αφορούν: - Ιδέες που θα αναπτυχθούν και θα διαμορφωθούν ως πρωτότυπα - Πρωτότυπα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας προς εμπορική εκμετάλλευση ή - Προϊόντα και υπηρεσίες που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά.

Οι λύσεις που θα προταθούν θα τύχουν αξιολόγησης, αρχικά σε τοπικό επίπεδο από όπου θα προκριθούν έως 10 προτάσεις ανά χώρα στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης. Κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης θα επιλεχθούν τελικά έως 20 προτάσεις συνολικά σε διακρατικό επίπεδο. Οι τελικές επιλεχθείσες προτάσεις της “C4S” θα δουν τη λύση τους να συμπεριλαμβάνεται στη στην πλατφόρμα του έργου “POWER” και επίσης θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε συναντήσεις συνεργασιών και δικτύωσης του έργου “POWER”, εξασφαλίζοντας σημαντική προβολή και δυνατότητες σοβαρών επιχειρηματικών συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά αρχεία για την υποβολή αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ

 

Πληροφορίες κος Φώτης Στεργιόπουλος e-mail: foster@cperi.certh.gr

 

 

20 Φεβρουαρίου 2019

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης