Περιβαλλοντικοί όροι έως το 2028 για τα λιγνιτωρυχεία της Πτολεμαΐδας - 149 εκατ. ευρώ για την αποκατάστασή τους - Αξιοποίηση εδαφών για φωτοβολταϊκά

Στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τον τρόπο που θα λειτουργήσουν τα λιγνιτωρυχεία της Πτολεμαΐδας από τη ΔΕΗ την επόμενη πενταετία, έως και το οριστικό κλείσιμό τους, προχώρησε το ΥΠΕΝ.

Το έργο αφορά στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων για μια συνολική έκταση που καλύπτει 147.926 τ. χλμ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης, μέχρι το 2028 θα πραγματοποιείται εξορυκτική δραστηριότητα στον Κλάδο του Κεντρικού Πεδίου (ορυχεία Μαυροπηγής και Καρδιάς) και στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου.

Ταυτόχρονα, τμήματα του λιγνιτωρυχείου παραχωρούνται στο κράτος, κατά τα προβλεπόμενα της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει το Ελληνικό Δημόσιο με την «Μετάβαση ΑΕ» και τη ΔΕΗ.

Συρρικνώνονται τα πεδία, μπαίνουν νέα φωτοβολταϊκά

Όσον αφορά τα τμήματα που δε θα γίνονται πλέον εξορύξεις, προβλέπεται ο τρόπος που θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες τελικής διαμόρφωσης και αποκατάστασης.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, το συνολικό κόστος αποκατάστασης ανέρχεται στα 148,7 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, περιγράφεται η τροποποίηση του μεταλλευτικού σχεδιασμού, με σκοπό τη μείωση των εξορύξεων και των εκτάσεων των ορυχείων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται συνολική μείωση των εκτάσεων που γίνεται επέμβαση κατά 23.500 στρέμματα και η αξιοποίηση των αδιατάρακτων εδαφών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Παράλληλα, τα ορυχεία Μαυροπηγής, Καρδιάς και Νοτίου Πεδίου θα συνεχίσουν να λειτουργούν για την τροφοδοσία της Πτολεμαΐδα 5, έως το 2028, οπότε και θα σταματήσει να χρησιμοποιεί λιγνίτη.

Σε ότι αφορά το ορυχείο της Μαυροπηγής, πρόκειται να επεκταθεί, ώστε σε αυτό να πραγματοποιείται η εναπόθεση άγονων υλικών και υποπροϊόντων της μονάδας, ενώ εντός του ορυχείου θα προχωρήσει η εκμετάλλευση του κοιτάσματος στην περιοχή «Δομικών».

Φ