Περισσότερη εξοικείωση του ελληνικού κοινού και εντονότερο ενδιαφέρον για εγκατάσταση ΑΠΕ φανερώνει νέα έρευνα.

Μια πανελλήνια έρευνα πραγματοποιήθηκε σχετικά με την ποιότητα ζωής, τις ενεργειακές ανάγκες και τις στάσεις του κοινού ως προς τις ΑΠΕ.

Την έρευνα πραγματοποίησαν η Κ-eco Projects με τον Δρ. Πάνο Κοσμόπουλο, τ. Διευθυντή Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών του ΔΠΘ.

Η έρευνα διήρκεσε από Ιούνιο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2020, σε όλη την Ελλάδα (και Κύπρο) μέσω της συλλογής των ερωτηματολογίων, και έχει καλύψει τον αριθμό των 1124 έγκυρων ερωτηματολογίων.

Αναφορικά με τη θέρμανση, το 41,23% θεωρεί ότι η θέρμανση κοστίζει αρκετά και το 24,23% πολύ ακριβά, ενώ το 48,5% αισθάνονται «αρκετή ζέστη» ή «ζέστη» τον χειμώνα με χρήση χοντρού ρουχισμού και καύση ξυλείας. Μέτρια θερμική άνεση αισθάνεται το 27,84% και κρύο ή δροσιά το υπόλοιπο ποσοστό. Παράλληλα, σημειώνεται αύξηση της χρήσης στερεών καυσίμων, ακολουθεί το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο με οικονομία στη χρήση, ενώ υπάρχει περιορισμένη σε χρονική διάρκεια χρήση ηλεκτρικής ενέργειας με βοηθητικά συστήματα.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, είναι προφανές ότι η θέρμανση κοστίζει ακριβά, ενώ ταυτόχρονα δεν διαπιστώνεται ικανοποιητική «ζέστη» στους χώρους στο μεγαλύτερο ποσοστό.

Στην περίπτωση των ΑΠΕ, οι συμμετέχοντες δήλωσαν αρκετά εξοικειωμένοι με τις περισσότερες επιμέρους τεχνολογίες. Δήλωσαν σε ποσοστό 87,69% ότι οι ΑΠΕ μπορούν να βοηθήσουν την εθνική οικονομία με το να μην εισάγουμε πετρέλαιο-φυσικό αέριο. 

Σε ερώτηση για το αν θα ήθελαν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, το 38,76% απάντησε "Θα ήθελα αλλά…", το 3,83% σε κτίριο γραφείων /βιοτεχνία / βιομηχανία, το 6,69% στο κτίριο εργασίας, το 13,88% στο χωράφι και το 36,84% στο σπίτι. 

Σε ερώτηση για το "Αν έχετε διαβεβαίωση από το κράτος ότι θα έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος & απλή γραφειοκρατική διαδικασία θα προχωρούσατε σε εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών;", η πλειοψηφία απάντησε θετικά, ενώ αρκετοί βρίσκουν τη σχετική γραφειοκρατία δύσκολη έως αποτρεπτική.

Όσον αφορά το αν η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών και Ανεμογεννητριών αλλοιώνει / καταστρέφει την αισθητική / ομορφιά στα κτίρια και / ή στο φυσικό περιβάλλον, το 25,71% απάντησε όχι, το 31,08% μάλλον οχι, το 21,33% ίσως, το 15,67% μάλλον ναι και το 6,21% σίγουρα ναι. 

Οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι τελικά την εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα την επιθυμούσαν για καθαρότερο περιβάλλον (31,05%), για ανεξαρτητοποίηση από άλλες χώρες ή ξένες εταιρίες (32,59%), για όφελος της εθνικής οικονομίας (16,33%) και για οικονομικό όφελος της οικογένειας (20,03%).

Ανάμεσα στα πορίσματα που επισημαίνουν οι ερευνητές για τις ΑΠΕ συγκαταλέγεται ότι άγνωστη παραμένει η μικρή ανεμογεννήτρια για κτίρια. Ταυτόχρονα, το γνωστικό επίπεδο του κοινού έχει ανέβει σε σχέση με όλες τις προηγούμενες έρευνες. Υπάρχουν ηλιακοί θερμοσίφωνες σε ευρεία χρήση, αρκετά φωτοβολταϊκά, και παράλληλα οπτικά ερεθίσματα αλλά και άποψη για τις Α.Π.Ε. μεγαλύτερης κλίμακας (πάρκα). Εξαίρεση αποτελεί η ελάχιστη εμπειρία από τηλεθέρμανση για οικισμούς (Δυτική Μακεδονία), και η γεωθερμία για οικισμούς και κτίρια (Ανατολική Μακεδονία). Ιδιαίτερα δημοφιλής σε μεγάλη κλίμακα έχει γίνει η χρήση βιομάζας (ξύλα, pellets, κλπ.) ειδικότερα στα μικρά αστικά κέντρα και οικισμούς στην Βόρεια Ελλάδα, όπου και συναντούμε πολύ συχνά το «κλείσιμο» εξωστών με υαλοπροστασία (σε ευρεία χρήση και στα ισόγεια καταστήματα) για πρόσθετη προφύλαξη από το κρύο – δημιουργία αυτοσχέδιων θερμοκηπίων.

Ειδικότερα για τα φωτοβολταϊκά εκφράστηκαν τα ακόλουθα :

Κατά τα προηγούμενα χρόνια είχε γίνει μεγάλη εκστρατεία για την τοποθέτηση τους στα σπίτια, αλλά ακολούθησε πτωτική τιμολογιακή πολιτική, το κοινό δείχνει απογοητευμένο, και σχολιάζει ότι ευνοούνται μόνον οι μεγάλες επιχειρήσεις για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Παρ’ όλα αυτά αν έχουν διαβεβαίωση για ικανοποιητική οικονομική ανταπόδοση και απλή γραφειοκρατία, είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν σε εγκατάσταση.

Όσον αφορά την κοινωνική αποδοχή, τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια δύο παλαιότερων ερευνών (π.χ. 2007, 2009), οι μεγαλύτερες ηλικίες φαινόταν να είναι σταθερά ενάντια στις εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, με επιχείρημα την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Στις μέρες μας, οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για την εγκατάσταση ΑΠΕ. Τόσο τα φωτοβολταϊκά στα κτίρια και τα χωράφια, όσο και οι ανεμογεννήτριες στα διάσελα των βουνών, είναι πιο αποδεκτά - ή ίσως αδιάφορα –σε σχέση με τις αντίστοιχες παλαιότερες έρευνες.

 

 

23 Νοεμβρίου 2020

energypress