Πως η εισαγωγή συστημάτων αποθήκευσης εξαφανίζει τον "κανιβαλισμό" των ΑΠΕ και ...εντέλει αμείβει καλύτερα.

Ένα από τα μεγάλα “προβλήματα” που συνοδεύουν διαχρονικά την ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα είναι το λεγόμενο φαινόμενο του “κανιβαλισμού”, το οποίο καταλήγει να έχει οδυνηρές επιπτώσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και συνολικότερα στην περαιτέρω ανάπτυξη νέας ισχύος ΑΠΕ.

Απάντηση σε αυτό, όπως αναφέρουν οι ειδικοί μπορεί να αποτελέσει η εισαγωγή συστημάτων αποθήκευσης στο σύστημα.

Συγκεκριμένα, σε συνθήκες υπερπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως για παράδειγμα μπορεί να συμβεί το μεσημέρι με τα φωτοβολταϊκά, επόμενο είναι να προκύψει συμπίεση των τιμών της αγοράς, μιας και η προσφορά φτάνει να υπερκαλύψει την ζήτηση.

Το φαινόμενο "κανιβαλισμού των ΑΠΕ" έγκειται στο γεγονός της συμπίεσης των τιμών χονδρεμπορικής, λόγω της υποχρεωτικής ένταξης των ΑΠΕ στο σύστημα, πράγμα που καταλήγει να λειτουργεί αρνητικά για τη βιωσιμότητα των έργων ΑΠΕ. Αυτό γιατί μειώνεται σημαντικά η αμοιβή των σταθμών ΑΠΕ που μετέχουν στην αγορά, αλλά και στα έσοδα του ΕΛΑΠΕ, εφόσον παραμένει δομημένος όπως είναι σήμερα. 

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει σχετικά ο καθηγητής Σταύρος Παπαθανασίου στη παρασουσίασή του στο πλαίσιο του συνεδρίου renewable & storage forum, αυτή η μείωση θα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη όσο εισέρχεται καινούργια ισχύς ΑΠΕ στο σύστημα και ιδίως φωτοβολταϊκών.

Υπό το πρίσμα αυτό, εισάγοντας σημαντική ισχύ αποθήκευσης, της τάξης των 1-2 GW, καθίσταται δυνατόν να αποτραπεί η παραπάνω εξέλιξη των “πραγμάτων”, μιας και τις ώρες συμπίεσης των τιμών προστίθεται σημαντική ζήτηση στο σύστημα και αυτό οδηγεί σε στήριξη των τιμών.

Μάλιστα στο βέλτιστο σενάριο αποθήκευσης (1250-1750 MW, κατανεμημένα 500 MW από μπαταρίες και 750-1250 από ΑΤΣ μεγάλης χωρητικότητας) το όφελος στη διαφορά της τιμής ξεπερνάει τα 10 ευρώ/MWh, όπου στα φωτοβολταϊκά φτάνει τα 13 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα από την παρουσίαση του κυρίου Παπαθανασίου.

Πρόκειται για ένα όφελος που το απολαμβάνουν όλοι οι σταθμοί ΑΠΕ που αμοίβονται από την αγορά.

d

 

Βρείτε εδώ και εδώ σχετικά θέματα για την παρουσίαση του Σταύρου Παπαθανασίου. 

 

 

 

 

 

28 Νοεμβρίου 2020

energypress