Πότε επιτρέπεται ανάπτυξη ΑΠΕ σε κορεσμένα δίκτυα.

Την εγκατάσταση ΑΠΕ σε κορεσμένα δίκτυα επιτρέπει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ίδια στιγμή που γίνεται προσπάθεια, μέσω των εγγυητικών επιστολών, να ελεγχθεί το μεγάλο κύμα αιτήσεων έργων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Με νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ στο σχέδιο νόμου για τα απορρίμματα ανοίγει ο δρόμος για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών, συνολικής ισχύος 311 MW στην Πελοπόννησο και σε νησιά. Ειδικότερα, στην Πελοπόννησο θα προστεθούν 86 MW, στις Κυκλάδες 45 MW, στην Εύβοια 40 MW και στην Κρήτη 140 MW. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί να υποβάλει μία αίτηση, σύμφωνα με τη ρύθμιση, για σταθμό μέχρι 400 KV. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα υλοποιήσει ο ΔΕΔΔΗΕ και η έναρξη υποβολής τους θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

Από την άλλη πλευρά, επιβάλλεται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής για την έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού για νέα αλλά και παλιά έργα ΑΠΕ, καθώς και ειδικά έργα (ΣΗΘΥΑ), που ορίζεται στα 35.000 ευρώ/MW. Όποιος ενδιαφέρεται να υλοποιήσει νέο έργο, πρώτα θα καταβάλει την εγγυητική για να εξασφαλίσει Βεβαίωση Παραγωγού, ενώ όσοι έχουν ήδη στα χέρια τους τη Βεβαίωση υποχρεούνται να πληρώσουν την εγγυητική έως τις 31 Ιανουαρίου 2022, εφόσον δεν έχουν υποβάλει ως τη συγκεκριμένη ημερομηνία στον αρμόδιο Διαχειριστή πλήρες αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

Με άλλα λόγια, όσοι απλά διαθέτουν άδειες αλλά δεν έχουν κατασκευάσει τα έργα θα είναι υποχρεωμένοι να επιβεβαιώσουν, μέσω της εγγυητικής, ότι έχουν την πρόθεση να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται η επιστροφή της εγγυητικής από τη στιγμή που υποβληθεί αίτημα σύνδεσης, δηλαδή, το έργο είναι ολοκληρωμένο.

Ενίσχυση αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ

Στο ίδιο σχέδιο νόμου το ΥΠΕΝ με νομοθετικές ρυθμίσεις ενισχύει τις αρμοδιότητες και εξουσίες της ΡΑΕ, ενώ διευκολύνει τον Ρυθμιστή και σε ζητήματα πρόσληψης προσωπικού.

Η ΡΑΕ, καταρχήν, αναλαμβάνει να θεσπίσει τον Μηχανισμό Παρακολούθησης και Εποπτείας Αγορών, προκειμένου να παρακολουθεί, εποπτεύει και ρυθμίζει τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Μηχανισμός αυτός θα διαθέτει τα εργαλεία, τις μεθοδολογίες και τους απαραίτητους δείκτες και δεδομένα, προκειμένου, όπως αναφέρεται στη ρύθμιση του ΥΠΕΝ, να αναγνωρίζονται καταχρηστικές πρακτικές από τους συμμετέχοντες της αγοράς, με συνέπεια τη χειραγώγηση της, μέσω της συστηματικής πώλησης κάτω του κόστους, με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση συναλλαγών ή την έκδοση εντολών διαπραγμάτευσης με τις οποίες δίνονται ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις για την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή των ενεργειακών προϊόντων.

Ο Μηχανισμός θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ενώ θα απαιτηθεί και έγκριση από την Κομισιόν για την εφαρμογή του.

Επίσης, η ΡΑΕ ορίζεται ως αρμόδια για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, από το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης, ως τη μελλοντική ζήτηση και το δυναμικό παραγωγής υπό προγραμματισμό ή κατασκευή, καθώς και το επίπεδο συντήρησης και αξιοπιστίας των δικτύων διανομής και μεταφοράς. Σε περιπτώσεις κρίσεων αναλαμβάνει την παρακολούθηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Λύνεται, ακόμη, μια εκκρεμότητα, απαραίτητη για το market reform plan του Ρυθμιστή. Ο καθορισμός της αξίας απώλειας φορτίου (Value of Lost Load-VOLL), για τον οποίο ορίζεται η ΡΑΕ ως αρμόδια αρχή. Έτσι, γίνεται δυνατή η δημοσιοποίηση της δημόσιας διαβούλευσης για το VOLL, ενώ καλύπτεται ανάλογα η Αρχή και για τον καθορισμό του κόστους νέας εισόδου (Cost of New Entry-CONE), για το οποίο έχει προηγηθεί η δημόσια διαβούλευση.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στον πρόεδρο της ΡΑΕ να προσλαμβάνει στο Γραφείο του προσωπικό, ως μετακλητούς υπαλλήλους, ενώ διαρθρώνεται σε επιμέρους Τμήματα η Γραμματεία της Αρχής, που θα υπάγονται απευθείας στον πρόεδρο και θα στελεχώνονται με απόφαση του.

*euro2day.gr

 

 

 

13 Ιουλίου 2021

energypress