Πράσινο φως από τη ΡΑΕ στη ΔΕΗ για Η/Ζ ισχύος 58 MW στην Κρήτη για να καλυφθεί το έλλειμμα ισχύος στην Κρήτη.

Τη μίσθωση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 58 MW με δυνατότητα αύξησης του κατά 25 MW από τη ΔΕΗ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στην οικονομική δραστηριότητα και την εκτιμώμενη μείωση της τουριστικής κίνησης, εντούτοις ο ΔΕΔΔΗΕ εκτιμά πως το φετινό καλοκαίρι οι υπάρχουσες μονάδες παραγωγής δεν αρκούν για να καλύψουν επαρκώς τη ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, η ΡΑΕ με απόφαση της έδωσε άδεια παραγωγής 58 MW στη ΔΕΗ ώστε να προχωρήσει στη μίσθωση γεννητριών για την ασφάλεια εφοδιασμού της Κρήτης κατά την περίοδο 1η Ιουλίου με 31 Αυγούστου. Ανάλογα με τις συνθήκες η δημόσια εταιρία μπορεί να διατηρήσει τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και για τον Σεπτέμβριο.

Πάντως, από το σκεπτικό της απόφασης της ΡΑΕ αναδεικνύεται και η αβεβαιότητα πρόβλεψης για την επάρκεια ισχύος της Κρήτης που έχει προκαλέσει η πανδημία. Επιπλέον επιβεβαιώνεται και το μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί, όπως άλλωστε επισημαίνει και η Αρχή αιτιολογώντας την απόφαση της για την έκδοση άδειας παραγωγής 58 MW στη ΔΕΗ: «Η ασφάλεια εφοδιασμού της νήσου Κρήτης ιδίως μετά το έτος 2020 έχει αναχθεί σε μείζον ζήτημα και αποτελεί εθνική προτεραιότητα και κατά τούτο επιβάλλεται η λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή κινδύνων που ανάγονται στην τροφοδοσία της νήσου με ηλεκτρική ενέργεια», επισημαίνει η ΡΑΕ και συνεχίζει: «Στο πλαίσιο εξεύρεσης λύσεων κατά το μεταβατικό διάστημα μεταξύ ολοκλήρωσης των δύο Φάσεων υλοποίησης της Διασύνδεσης, για την επάρκεια ηλεκτροδότησης του νησιού είναι αναγκαία η διαθεσιμότητα παραγωγικού δυναμικού κατά το μέγιστο δυνατό».

Τον Νοέμβριο λοιπόν το 2019 – πριν ξεσπάσει η κρίση του κορωνοϊού - ο ΔΕΔΔΗΕ εκτίμησε ότι το έλλειμμα για φέτος το καλοκαίρι θα είναι της τάξης των 93,5 MW. Εισηγήθηκε για την κάλυψη του κατά το διάστημα δύο μηνών με δυνατότητα παράτασης επιπλέον ενός μήνα την ενοικίαση ενός αεριοστροβίλου ισχύος 25 MW και τη μίσθωση φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 58 MW.

Τον Φεβρουάριο του 2020 η ΡΑΕ ενέκρινε την ενοικίαση Η/Ζ 58 MW και ζήτησε από τη ΔΕΗ για τα πρόσθετα 25 MW να διενεργήσει νέο ανεξάρτητο διαγωνισμό πρόσθετης ισχύος τουλάχιστον 25 MW με τρεις ενναλακτικές λύσεις (Η/Ζ, Α/Σ, power boat) για την επιλογή της συνολικά οικονομικότερης, χωρίς αποκλεισμό καμία εκ των τριών επιλογών.

Τον Μάρτιο η ΔΕΗ ζήτησε από τον ΔΕΔΔΗΕ να επικαιροποιήσει τις εκτιμήσεις του  αναφορικά με την πρόσθετη ισχύ των 25MW, λόγω της επιβολής της έκτακτης κατάστασης της πανδημίας του κορωνοιού και της αναμενόμενης επίδρασής του σε μεγάλο βαθμό στην ζήτηση ενέργειας κατά τη θερινή περίοδο στο νησί. Παράλληλα η δημόσια εταιρία ζητούσε τεχνικές διευκρινίσεις για τις εναλλακτικές που υπέδειξε η ΡΑΕ.

Ο Διαχειριστής τον Απρίλιο επιβεβαίωσε ότι είναι τεχνικά εφικτές, υπό προϋποθέσεις, και οι τρεις ανωτέρω προτεινόμενες ενναλακτικές λύσεις της τρίμηνης μίσθωσης παραγωγικού δυναμικού για την κάλυψη του προβλεπόμενου θερινού ελλείματος. Εξειδικεύοντας εισηγήθηκε,» δεδομένου της τρέχουσας πρωτόγνωρης και απρόβλεπτης ιδιάζουσας κατάστασης, να υπάρξει ευελιξία για επιλογή πρόσθετης ισχύος επιπλέον των δρομολογημένων 58 MW, μέχρι να επικαιροποιηθούν τα δεδομένα στις αρχές του θέρους, λόγω τρέχουσας αδυναμίας και αβεβαιότητας για αξιόπιστη πρόβλεψη ζήτησης».

Τον ίδιο μήνα η ΔΕΗ συνεκτιμώντας τα ανωτέρω ενημέρωσε  ότι ο υπό ανάθεση διαγωνισμός Η/Ζ αφορά μίσθωση 58 MW με δυνατότητα επαύξησης κατά 25 MW, και καλύπτει κατ’ αρχήν τις ανάγκες του νησιού για το θέρος 2020 σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις.

Τέλος στις 19 Μαϊού ο ΔΕΔΔΗΕ συνεκτιμώντας νεότερα απολογιστικά στοιχεία, και κατόπιν αιτήματος της Αρχής, προχώρησε σε επικαιροποιημένη εκτίμηση αιχμής της τάξης των 676 MW και ανάγκη για πρόσθετη ισχύ 58 MW για την Κρήτη για το θέρος του 2020.

 

 

29 Mαϊου 2020

energypress