Πρόσκληση του ΥΠΕΝ για νέο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο στον ΔΑΠΕΕΠ και σε 4 ακόμα εποπτευόμενους φορείς

Το ΥΠΕΝ απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη συνολικά οκτώ θέσεων διοίκησης στον ΔΑΠΕΕΠ, στην ΕΑΓΜΕ, στο ΚΑΠΕ, στο Πράσινο Ταμείο και στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, που είναι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα οι δύο θέσεις του ΔΑΠΕΕΠ αφορούν τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο, ενώ στο ΚΑΠΕ τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η διαδικασία γίνεται με βάση επιταγή του νόμου Σταϊκούρα 5062/2023 για τον τρόπο επιλογής των διοικήσεων φορέων του δημοσίου, σύμφωνα με τον οποίο, αφενός προκηρύσσονται όλες οι θέσεις, αφετέρου δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ενός φορέα.

Έτσι, σε ότι αφορά τον ΔΑΠΕΕΠ, θα τοποθετηθεί για ένα εξάμηνο ως προσωρινή πρόεδρος η μέχρι πρότινος νομική σύμβουλος του Διαχειριστή και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναστασία Ρήγα.

Παραμένει ωστόσο ως CEO ο κ. Γιάννης Γιαρέντης με όλες τις εκτελεστικές αρμοδιότητες.

T

Συνοδευτικα Αρχεια