Πτώση 19% στην ηλεκτροπαραγωγή με άνθρακα στην Ε.Ε. κατά το α' εξάμηνο - "Αυτή είναι η αρχή του τέλους", λέει η Sandbag.

10 08 2019 | 07:40

Η ηλεκτροπαραγωγή με άνθρακα στην Ε.Ε. σημείωσε πτώση 19% κατά το α΄εξάμηνο του 2019, σύμφωνα με νέα στοιχεία της οργάνωσης Sandbag, ενώ μειώσεις καταγράφονται σχεδόν σε όλες τις χώρες.

Σε όρους παραγωγής, η πτώση ήταν της τάξης των 50 τεραβατωρών και αντισταθμίστηκε από άνοδο 30 τεραβατωρών από τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά, καθώς και με 30 τεραβατώρες από τις μονάδες φυσικού αερίου. Ως εκ τούτου, η οργάνωση εκτιμά ότι "το 2019 ίσως είναι η αρχή του τέλους για την ηλεκτροπαραγωγή με άνθρακα στην Ευρώπη. Οι μεγαλύτερες πτώσεις καταγράφονται στις χώρες εκείνες που ενθαρρύνουν τις ΑΠΕ και σχεδιάζουν απόσυρση των μονάδων άνθρακα".

Γεωγραφικά, όλες οι χώρες της Δ. Ευρώπης είχαν πτώση με πρώτη τη Γερμανία σε απόλυτους όρους, όπου η ηλεκτροπαραγωγή με άνθρακα υποχώρησε κατά 22%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 32 από τις 35 λιγνιτικές μονάδες της χώρας πλέον δεν λειτουργούν συνεχόμενα. Στην Ιρλανδία η πτώση ήταν 79% και πλέον το μερίδιο του άνθρακα φτάνει μόλις το 2%, ενώ αντίστοιχα είναι τα ποσοστά και στη Γαλλία και την Βρετανία.

Στην Αν. Ευρώπη η εικόνα είναι διαφορετική και οι μειώσεις ελαφρύτερες λόγω των χαμηλότερων εγκαταστάσεων ΑΠΕ στις συγκεκριμένες χώρες. Στην Πολωνία η χρήση άνθρακα ως καύσιμο μειώθηκε κατά 6% και στην Ελλάδα κατά 16% με άνοδο της παραγωγής με αέριο.

 

 

9 Αυγούστου 2019

energypress