Σε αναθεώρηση του ΕΣΕΚ και εγκατάσταση περισσότερων ΑΠΕ οδηγεί η πρόταση της Κομισιόν για 55% μείωση εκπομπών.

Ανακοινώθηκε χθες και επίσημα η πρόταση της Κομισιόν να υιοθετήσει η Ε.Ε. περισσότερο φιλόδοξους στόχους για την μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου ως το 2030. Συγκεκριμένα να αναθεωρηθεί ο στόχος στο 55% από 40% που είναι σήμερα. Η ενίσχυση του στόχου μείωσης των εκπομπών στο 55%  "φωτογραφίζει" σημαντικές αλλαγές στα εθνικά σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα των κρατών-μελών με βασικά επίδικα την μεγαλύτερη προώθηση των ΑΠΕ, τον εξηλεκτρισμό και τα εναλλακτικά καύσιμα.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, στις περισσότερες χώρες θα πρέπει το 2030 οι ΑΠΕ να αυξηθούν μεταξύ 20-30% και η ενεργειακή κατανάλωση να μειωθεί ακόμα πιο πολύ, μεταξύ 15-20%, συγκριτικά με τα ΕΣΕΚ που είχαν υποβληθεί για την επίτευξη των προηγούμενων στόχων.

Εάν τελικά υιοθετηθεί ο νέος στόχος, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από τα κράτη - μέλη και φυσικά πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις. Μερικά σενάρια προβλέπουν φορολόγηση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα στις μεταφορές και στα κτίρια και άλλα περιλαμβάνουν ενίσχυση επιδοτήσεων για ενεργειακή αποδοτικότητα και ΑΠΕ.

Ειδικά για τη χώρα μας, ο στόχος του 55% σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκατασταθούν περισσότερες νέες ΑΠΕ, ώστε να ξεπεράσουμε τα 19 GW που προβεπόταν από το υφιστάμενο ΕΣΕΚ για το 2030. Αυτό δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα για υλοποίηση επιπλέον σχεδίων ΑΠΕ μέσα από τη "δεξαμενή" των εν αναμονή 76 GW, απαιτεί ωστόσο πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις για ενίσχυση των δικτύων, αύξηση των διασυνδέσεων, εγκατάσταση υποδομών αποθήκευσης ενέργειας κ.λπ.

Ο νέος στόχος μείωσης των εκπομπών στηρίζεται σε μια ολοκληρωμένη μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων με κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές αναφορές. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα της μελέτης συνιστούν τεκμήριο ρεαλιστικότητας και εφικτότητας του νέου στόχου παρά τις όποιες επιμέρους αντιδράσεις.

Τα επόμενα βήματα

Η Κομισιόν υπέβαλε τροπολογία στον προτεινόμενο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα (European Climate Law) ώστε να συμπεριληφθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών 55% για το 2030, ανοίγοντας τον δρόμο για την ουδετερότητα του κλίματος το 2050.

Κάλεσε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: 

να επικυρώσουν τον στόχο του 55% ως την νέα εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της ΕΕ (Nationally Determined Contribution/NDC) βάσει της συμφωνίας του Παρισιού και να υποβάλουν στην UNFCCC μέχρι το τέλος του έτους,

να καταθέσουν τις νομοθετικές προτάσεις μέχρι τον Ιούνιο του 2021 για την υλοποίηση του νέου στόχου και οι οποίες θα περιλαμβάνουν: επαναξιολόγηση και επέκταση του συστήματος εμπορίας ρύπων της ΕΕ, υιοθέτηση του Κανονισμού διαμοιρασμού προσπάθειας (Effort Sharing Regulation), καθώς και το πλαίσιο για τις χρήσεις γης, επαναπροώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και των πολιτικών ανανεώσιμης ενέργειας και τέλος αυστηροποιώντας τα στάνταρ CO2 για τις οδικές μεταφορές.

Με ελληνικά μοντέλα ΄

Αξίζει να αναφέρουμε ότι όλες οι μελέτες επιπτώσεων εκπονήθηκαν αποκλειστικά από το εργαστήριο E3MLab – Energy Economy Environment Modelling Lab του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αξιοποιώντας τα μοντέλα PRIMES και GEM-E3 που έχουν επανειλημμένα αξιοποιηθεί για μελέτες της Κομισιόν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μοντέλων αυτών οι αναγκαίες επενδύσεις μέχρι το 2030 είναι σημαντικά μεγαλύτερες και η προσπάθεια κάθε χώρας πρέπει να αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τις προβλέψεις των εθνικών ΕΣΕΚ που έχουν παραδοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα συμπεράσματα της έκθεσης και εδώ βρείτε την ανακοίνωση της Κομισιόν. 

 

 

 

18 Σεπτεμβρίου 2020

energypress