Σε απολύτως νέα βάση η λειτουργία των ΑΠΕ στην Ελλάδα μετά το 2021 - Πως θα λειτουργούν τα τριμερή συμβόλαια παραγωγών, ΦΟΣΕ, προμηθευτών.

12 11 2019 | 10:16

Στη νέα έννοια των τριμερών συμβολαίων αναφέρθηκε ο Παντελής Μπίσκας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ, στο πρόσφατο συνέδριο του energypress.


Ο κ. Μπίσκας τόνισε πως το νέο μοντέλο μετά το 2021 θα χαρακτηρίζεται από διμερή συμβόλαια με ΦοΣΕ/βιομηχανία/προμηθευτές, μικρότερη διάρκεια συμβολαίων (π.χ. 1-5 έτη αντί για 20), ενώ ο ΦοΣΕ αναλαμβάνει το ρίσκο και το σχετικό κόστος εξισορρόπησης, καθώς και το ρίσκο και το σχετικό κόστος του προφίλ παραγωγής έναντι ενός άλλου προφίλ πώλησης ενέργειας σε προμηθευτές / βιομηχανία. Επιπλέον, σε κάποιες χώρες προτιμώνται ήδη τα τριμερή συμβόλαια (Παραγωγός ΑΠΕ,ΦοΣΕ ΑΠΕ, Προμηθευτής / Βιομηχανία).


Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά τα τριμερή συμβόλαια θα έχουν την εξής δομή: Ο παραγωγός ΑΠΕ λαμβάνει σταθερή τιμή αποζημίωσης για την παραγωγή του για όλο το διάστημα της σύμβασης, δεν αναλαμβάνει το κόστος εξισορρόπησης και το κόστος του προφίλ και αναλαμβάνει το ρίσκο μη διαθεσιμότητας (availability risk) μέσω ρήτρας τεχνικής διαθεσιμότητας. Παράλληλα, η ρήτρα υπολογίζεται από τον ΦοΣΕ βάσει μιας “proxy” καμπύλης πραγματικής παραγωγής βάσει δεδομένων καιρού και συμφωνημένης διαθεσιμότητας). Αν η παραγωγή του Σταθμού υπολείπεται του proxy παραγωγής τότε το ρίσκο παραμένει στον παραγωγό και μειώνει τα έσοδά του από τον ΦοΣΕ (ή τα αυξάνει αν κάνει overperformance).


Από την πλευρά του, ο ΦοΣΕ ΑΠΕ αγοράζει την ενέργεια από τον σταθμό ΑΠΕ, μεταπωλεί την ενέργεια στον προμηθευτή, αναλαμβάνει το κόστος εξισορρόπησης, το ρίσκο του προφίλ παραγωγής, επομένως και το ρίσκο του όγκου της παραγόμενης ενέργειας, ενώ δεν αναλαμβάνει όλο το ρίσκο της παραγόμενης ποσότητας από τον Παραγωγό ΑΠΕ (λόγω της ρήτρας τεχνικής διαθεσιμότητας που του επιβάλλει).


 Ο προμηθευτής αγοράζει την παραχθείσα ενέργεια σε σταθερή τιμή από τον ΦοΣΕ. Το συμβόλαιο 12 x 2 παρέχει σταθερή ποσότητα αγοράς (σε MWh) στις ώρες αιχμής (peak hours) και σταθερή ποσότητα αγοράς στις ώρες μη-αιχμής (off-peak hours). Το συμβόλαιο 12 x 24 παρέχει ωριαίο προφίλ παραγωγής ανά μήνα του έτους, ανάλογα με την αναμενόμενη διακύμανση της παραγωγής του σταθμού κατά τη διάρκεια των ημερών κάθε μήνα.


Τη δομή του τριμερούς συμβολαίου μπορείτε να τη δείτε σχηματικά παρακάτω:

s

 

 

 

12 Νοεμβρίου 2019

energypress