Το σχέδιο της Πολωνίας για την απολιγνιτοποίηση – Έως το 2049 θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι ανθρακικές μονάδες.

Η συμφωνία μεταξύ της πολωνικής κυβέρνησης, των συνδικάτων των ανθρακωρύχων και της PGG (Polish Mining Group – η πολωνική κρατική εταιρεία εξόρυξης) για το σταδιακό κλείσιμο των ορυχείων μέχρι το 2049 οριστικοποίησε το σχεδιασμό της Πολωνίας για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περιοχή.

Η συμφωνία προβλέπει την διασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων μέχρι την συνταξιοδότησή τους, καθώς και την παροχή αποζημίωσης σε ενδεχόμενη πρόωρη συνταξιοδότησή τους.

Για τη στήριξη των κοινοτήτων που θα δεχτούν άμεσο πλήγμα από την απολιγνιτοποίηση, η πολωνική κυβέρνηση ανακοίνωση την πρόθεσή της να χρηματοδοτήσει τον μετασχηματισμό των τοπικών οικονομιών με την αξιοποίηση κονδυλίων ύψους περίπου 13 δισ. ευρώ από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της ΕΕ.

Το «Ενεργειακό Πρόγραμμα 2040» που έχει υιοθετήσει η Πολωνία αποσκοπεί στη μείωση της συμμετοχής του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα, από το 75% που φτάνει σήμερα, σε 37-56% το 2030 και σε 11-28% το 2040.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται ότι η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα θα αυξηθεί τουλάχιστον στο 32% έως το 2030.

Ο σχεδιασμός της Πολωνίας προβλέπει ότι η αύξηση αυτή θα προέλθει κυρίως από τα αιολικά, και συγκεκριμένα από τα προβλεπόμενα 10GW χερσαίων και 5,9 GW υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η κατασκευή και θέση σε λειτουργία του πρώτου πυρηνικού εργοστασίου στη χώρα μέχρι το 2030.

 

 

20 Οκτωβρίου 2020

energypress