Σχεδόν 50% αύξηση στις ετήσιες δαπάνες της ΔΕΗ για δικαιώματα δικαιωμάτων CO2.

24 04 2020 | 09:04

Το 50% αγγίζει η αύξηση στις δαπάνες της ΔΕΗ για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 σε ετήσια βάση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2019.

Συγκεκριμένα, η δαπάνη που κλήθηκε να καταβάλει η ΔΕΗ για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε 546,5 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι 369,6 εκατ. ευρώ το 2018.

Η σημαντική αυτή αύξηση προκύπτει εξαιτίας της αύξησης της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2, η οποία ανήλθε στα 23,7 ευρώ/τόνο από 12,5 ευρώ/τόνο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η αύξηση αυτή των δαπανών καταγράφεται παρά το γεγονός ότι οι συνολικές εκπομπές ήταν σημαντικά μειωμένες, κατά περίπου 20%.

Συγκεκριμένα, οι εκπομπές για το 2019 έφτασαν τους 23,1 εκατ. τόνους, ενώ το 2018 ήταν 29,5 εκατ. τόνοι.

 

 

24 Απριλίου 2020

energypress