Σοφοκλής Μακρίδης: Υδρογόνο, Ανανεώσιμες Πηγές - Αποθήκευση Ενέργειας

26 10 2019 | 12:09

Ομιλία για υδρογόνο στο συνέδριο του www.energypress.gr για Ανανεώσιμες Πηγές και την Αποθήκευση Ενέργειας.