ΣΠΕΦ: Η θυσία του ΕΤΜΕΑΡ και η χρεοκοπία του ΕΛΑΠΕ ποσοτικά δεν δικαιολογούνται στην θεαματική ανάκαμψη της ΔΕΗ

14 10 2020 | 09:23

Το Υπουργείο Ενέργειας με την ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917, ΦΕΚ Β3373 από 31/8/19 αποφάσισε μέσω της μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ και μάλιστα αναδρομικά από 01/01/19να αποστερήσει περί τα ~200 εκ. ευρώ ετησίως (δηλ. ~400 εκατ. ευρώ σωρευτικά, μέχρι το τέλος του 2020) από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), απ' όπου δηλαδή πληρώνεται η παραγωγή από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας επικαλούμενο για την απόφαση του αυτή την απόσβεση μέρους από την αύξηση των τιμολογίων στην οποία η ΔΕΗ προχώρησε το καλοκαίρι του 2019. Υπό το φως αυτό, ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) προέβη σε τεχνική ανάλυση των οικονομικών της ΔΕΗ επί τη βάσει των επίσημα δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων της επιχείρησης, ώστε να εξεταστεί κατά πόσον η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ αποτέλεσε αναγκαία συνθήκη για την ανάκαμψη της ΔΕΗ, δεδομένου ότι ο ΕΛΑΠΕ αφορά παντελώς ανεξάρτητη νομική οντότητα από την οποία μάλιστα αποπληρώνονται χιλιάδες επιχειρήσεις ανεξάρτητων ιδιωτών, κάποιοι μάλιστα εκ των οποίων τυγχάνουν και ανταγωνιστές της ΔΕΗ. 

 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την συνημμένη τεχνική μας ανάλυση συνοψίζονται ως εξής:

 

  1. Η ΔΕΗ εξοικονόμησε 260.2 εκατ. ευρώ το Α’ 6μηνο 2020 από αγορές ρεύματος από τρίτους (τούτο και λόγω της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ που μειώνουν το χονδρεμπορικό κόστος του ρεύματος) ως προς το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, και δεν προκύπτει να χρειάζεται και τα 69.9 εκατ. ευρώ του ΕΤΜΕΑΡανά 6μηνο που της αναλογούν με βάση το ~70% μερίδιο της στην αγορά από τη συνολική μείωση, με αντίτιμο μάλιστα την χρεοκοπία του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ). 

 

  1. Η ΔΕΗ αναφορικά με την μείωση κατά -31% της ιδίας παραγωγής της το Α’ 6μηνο του 2020 στις 9 TWh από 13 TWh το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (Έκθεμα 6), τη στιγμή μάλιστα που ο τζίρος της σχεδόν δεν μειώθηκε (Έκθεμα 7), θα μπορούσε και θα έπρεπε από αλλού -αν δεν το έκανε ήδη- να εξοικονομήσει επιπλέον περιθώριο κέρδους (margin), πέραν δηλαδή αυτού που θεαματικά ήδη εμφανίζει.

 

  1. Η ΔΕΗ δημοσίευσε κέρδη EBITDAΑ’ 6μήνου 2020 στα 457.3 εκατ. ευρώ από 9.3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ για το 2019 ανακοίνωσε 798.9 εκατ. ευρώ από 184.4 εκατ. ευρώ το 2018.   Η ανάκαμψη αυτή είναι πράγματι τόσο θεαματική που καθιστά εν τοις πράγμασι ανούσια τη συνεισφορά των 70 εκατ. του ΕΤΜΕΑΡ σε εξαμηνιαία βάση και μάλιστα δίχως τέλος, αφού η Πολιτεία φαίνεται πως διστάζει στην αντιστροφή της αναδιανομής που έγινε πέρυσι τον Αύγουστο υπέρ της ΔΕΗ (μείωση ΕΤΜΕΑΡ ώστε να αποσβεστεί μέρος της αύξησης των τιμολογίων της ΔΕΗ).

 

  1. Ο Υπουργός Ενέργειας παρέλαβε πέρυσι τον ΕΛΑΠΕ πλεονασματικό τόσο σε τρέχοντες όρους όσο και με σωρευτικό πλεόνασμα 178 εκατ. ευρώ. Με τηνΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917, ΦΕΚ Β3373 από 31/8/19και μάλιστα αναδρομικά από 01/01/19αποφάσισε μέσω της μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ κατά 25% να του αποστερήσει περί τα ~200 εκ. ευρώ ετησίως (δηλ. ~400 εκατ.ευρώ σωρευτικά, μέχρι το τέλος του 2020).Σε διάστημα μόλις 14 μηνών oλογαριασμός κατέρρευσε, γυρνώντας σε σωρευτικό έλλειμμα σήμερα (Οκτώβριος) -280 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το πρόσφατο δελτίο ΔΑΠΕΕΠ.  Η χρεοκοπία ωστόσο του ΕΛΑΠΕ και η εξ’ αυτής ενδεχόμενη οικονομική βλάβη των χιλιάδων ιδιωτών παραγωγών που πληρώνονται από αυτόν, δεν καθίσταται αντιληπτό κατά ποια έννοια δικαίου οφείλουν να αιμοδοτήσουν μια εισηγμένη επιχείρηση όπως η ΔΕΗ και μάλιστα με σκοπό αυτή να υπερκερδοφορεί όπως ήδη συμβαίνει.    

 

  1. Στον τυπικό μέσο καταναλωτή της η ΔΕΗ όπως φάνηκε στο Έκθεμα 4 χρεώνει για ρεύμα 120.9 ευρώ/MWh.  Έτσι για μια τυπική ετήσια κατανάλωση 5 MWh, το ετήσιο κόστος για τον καταναλωτή ανέρχεται σε 604.5 ευρώ.  Πριν την μείωση του το μεσοσταθμικό ΕΤΜΕΑΡ ήταν 16.44 ευρώ/MWh όπως είχε διαμορφωθεί βάσει της Απόφασης ΡΑΕ 1101/17.  Με την περυσινή του μείωση κατά 25%, ή ~4 ευρώ/MWh, ο τυπικός μέσος αυτός καταναλωτής «γλυτώνει» συνολικά 20.55 ευρώ το χρόνο από το ΕΤΜΕΑΡ,τα οποία ωστόσο και πάλι ως ποσό τα πληρώνει, αλλά υπέρ της ΔΕΗ αυτή τη φορά μαζί και με τις αυξήσεις που αυτή του επέβαλε.  Την ίδια στιγμή λοιπόν που η ΔΕΗ εισπράττει 604.5 ευρώ για 5 MWhετησίως και εμφανίζει ισχυρή ανάκαμψη κερδοφορίας, ο ΕΛΑΠΕ χρεοκοπεί και η χώρα απειλείται να συρθεί σε νέες δικαστικές διενέξεις καταρρακώνοντας βεβαίως το επενδυτικό της προφίλ και παραβιάζοντας την Οδηγία 2018/2001 της ΕΕ περί απαγόρευσης αναδρομικών παρεμβάσεων στα έσοδα των παραγωγών.  Αν δεν υπάρχουν ταξικές εμμονές για το πόσοι και ποιοι μόνο πρέπει να δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, αδυνατούμε να βρούμε άλλον αντικειμενικό λόγο για την απεχθή ρητορική του Υπουργείου περί νέων αναδρομικών περικοπών. 

 

Η χώρα μας μετά από περιπέτειες επτά ετών (2010-2017) άρχισε από το 2018 να στέκεται και πάλι στα πόδια της μαζί και η αγορά της ενέργειας και των ΑΠΕ που επανεκκινείται.  Η Πολιτεία αλλά και η παρούσα Κυβέρνηση έχουν εξαρχής διατρανώσει το φιλοεπενδυτικό τους προφίλ καθώς και την απαρέγκλιτη προσήλωση τους στην πράσινη ενέργεια και ανάπτυξη υπό το πλαίσιο του ΕΣΕΚ και βεβαίως της τήρησης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και των κανόνων του Συντάγματος.  Υπό το πρίσμα αυτό δεν μπορεί να καταστεί αντιληπτή η νέα περιπέτεια που το ΥΠΕΝ επιχειρεί ως αυτόχειρας να ανοίξει αντιπαρατιθέμενο με τις ίδιες του τις πολιτικές αλλά και τον ελληνικό λαό που μαζικά έχει επιχειρήσει στις ΑΠΕ.

Ακολουθεί η τεχνική ανάλυση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Για μείωση του ΕΤΜΕΑΡ κατά 200 εκατ. ευρώ ετησίως, με βάσει τα μέσα μερίδια αγοράς της ΔΕΗ στην λιανική όπως αυτά αναφέρονται στις  επίσημες οικονομικές της καταστάσεις, τα αναλογούντα  ποσά ανά 6μηνο σε αυτήν έχουν ως εξής:

Έκθεμα 1: ΕΤΜΕΑΡ

δ

Με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ των ετών 2018, 2019 αλλά και των επιμέρους 6μήνων έως και αυτού του Α΄6μήνου 2020, η εικόνα πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης σε MWh και των εσόδων της από αυτές σε εκατ. ευρώ έχει ως εξής:


Έκθεμα 2: Ετήσια μεγέθη ΔΕΗ 

d

 

ενώ ανά 6μηνο η εικόνα είναι:

 

Έκθεμα 3: Εξαμηνιαία μεγέθη ΔΕΗ

d

Προκύπτει λοιπόν πως η ΔΕΗ αύξησε την μοναδιαία τιμή πώλησης της μέσης MWh στους πελάτες της από 104.29 ευρώ/MWh το 2018 σε 111.66 ευρώ/MWh τo 2019 και εν τέλη στα 120.92 ευρώ/MWh το Α’ 6μηνο του 2020.   Συνολικά λοιπόν η ολική αύξηση που πέτυχε η ΔΕΗ στην μέση τιμή πώλησης της MWh μεταξύ 2018 και 2020 είναι 120.92 – 104.29 = 16.63 ευρώ/MWh.

 

Έκθεμα 4: Μεσοσταθμική λιανική τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ

d

Σε ότι αφορά τις δαπάνες της ΔΕΗ για υγρά καύσιμα (ηλεκτροπαραγωγή στα ΜΔΝ), φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή στο διασυνδεδεμένο σύστημα και αγορών ενέργειας από τρίτους συνολικά (εδώ περιλαμβάνεται και το σύνολο των μηχανισμών της χονδρεμπορικής αγοράς όπως τα ΑΔΙ ή ΜΜΑΕ, ΝΟΜΕ, ΜΑΜΚ, ΜΜΚΘΣΣ κλπ, όχι όμως το ΠΧΕΦΕΛ που έληξε ούτως ή άλλως το 2018) από τις οικονομικές της καταστάσεις με αναγωγές διαπιστώνεται στο Έκθεμα 5 σημαντική πτώση του σχετικού κόστους ανά MWh ηλεκτρικής ενέργειας το Β’ 6μηνο του 2019 και φυσιολογικά λόγω COVID το Α’ 6μηνο του 2020.  

Στο διάγραμμα του Εκθέματος 5 απεικονίζεται και χωριστά το κόστος εισαγωγών (αν και περιλαμβάνεται/σταθμίζει στη Δαπάνη Αγορών Ενέργειας) που παρουσιάζει ελαφρά αύξηση, αλλά έχει μικρό ειδικό βάρος σε εκατ. ευρώ στο σύνολο.  

 

Έκθεμα 5: Μοναδιαία κόστη ΔΕΗ σε Ευρώ/MWh ηλεκτρικής ενέργειας

f

Σε επίπεδο ποσότητας MWh που πούλησε, παρήγαγε, αγόρασε από το σύστημα / δίκτυο ή εισήγαγε η ΔΕΗ, η εικόνα έχει ως εξής:

 

Έκθεμα 6: ΔΕΗ ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας

d

Σε απόλυτα ποσά οι ανωτέρω δαπάνες αλλά και ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ από πωλήσεις ρεύματος έχουν ως εξής:

Έκθεμα 7: Τζίρος και δαπάνες ενέργειας ΔΕΗ

j

Από τη σύγκριση των ανωτέρω διαγραμμάτων προκύπτει πως η ΔΕΗ μέσω των αυξήσεων στις τιμές της (Έκθεμα 4), διατήρησε περίπου τον ίδιο κύκλο εργασιών από πωλήσεις ρεύματος (Έκθεμα 7) σε σχέση με το Α’ 6μηνο του 2019 (η μείωση είναι στο -6.6%), ενόσω οι πωλούμενες ποσότητες μειώθηκαν υπερδιπλάσια (Έκθεμα 6) κατά -15.6%.  Την ίδια στιγμή οι δαπάνες για αγορές ενέργειας από τρίτους ακολουθώντας σταθερά πτωτική τροχιά μειώθηκαν σε αξία κατά 589.5-849,7= -260.2 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνονται και οι εισαγωγές εδώ) το Α’ 6μηνο του 2020 σε σχέση με το Α’ 6μηνο του 2019 την στιγμή μάλιστα που οι ποσότητες που αγόρασε από το σύστημα και το δίκτυο η ΔΕΗ μαζί με αυτές που εισήγαμε, αυξήθηκαν από τις 5,787,000 MWhτο Α’ 6μηνο του 2019 στις 6,814,000 MWhτο Α’ 6μηνο του 2020, ήτοι αύξηση 17.7%. 

Οπότε προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

  1. Η ΔΕΗ εξοικονόμησε 260.2 εκατ. ευρώ το Α’ 6μηνο 2020 από αγορές ρεύματος από τρίτους (και λόγω της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ που μειώνουν το χονδρεμπορικό κόστος του ρεύματος) ως προς το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, και δεν προκύπτει να χρειάζεται και τα 69.9 εκατ. ευρώ του ΕΤΜΕΑΡ χρεοκοπώντας με αυτό τον τρόπο τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ).  
  2. Η ΔΕΗ αναφορικά με την μείωση κατά -31% της παραγωγής της το Α’ 6μηνο του 2020 στις 9 TWh από 13 TWh το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (Έκθεμα 6) τη στιγμή μάλιστα που ο τζίρος της σχεδόν δεν μειώθηκε (Έκθεμα 7), θα μπορούσε και θα έπρεπε από αλλού -αν δεν το έκανε ήδη- να εξοικονομήσει επιπλέον περιθώριο κέρδους (margin);
  3. Η ΔΕΗ δημοσίευσε κέρδη EBITDA Α’ 6μήνου 2020 στα 457.3 εκατ. ευρώ από 9.3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ για το 2019 ανακοίνωσε 798.9 εκατ. ευρώ από 184.4 εκατ. ευρώ το 2018.   Η ανάκαμψη αυτή είναι πράγματι τόσο θεαματική που καθιστά εν τοις πράγμασι ανούσια τη συνεισφορά των 70 εκατ. του ΕΤΜΕΑΡ σε εξαμηνιαία βάση και μάλιστα δίχως τέλος, αφού η Πολιτεία φαίνεται πως διστάζει στην αντιστροφή της αναδιανομής που έγινε πέρυσι τον Αύγουστο υπέρ της ΔΕΗ (μείωση ΕΤΜΕΑΡ ώστε να αποσβεστεί μέρος της αύξησης των τιμολογίων της ΔΕΗ). 
  4. Ο κος Υπουργός Ενέργειας παρέλαβε πέρυσι τον ΕΛΑΠΕ πλεονασματικό τόσο σε τρέχοντες όρους όσο και με σωρευτικό πλεόνασμα 178 εκατ. ευρώ. Με την ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917, ΦΕΚ Β3373 από 31/8/19 και μάλιστα αναδρομικά από 01/01/19 αποφάσισε μέσω της μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ κατά 25% να του αποστερήσει περί τα ~200 εκ. ευρώ ετησίως (δηλ. ~400 εκατ. ευρώ σωρευτικά, μέχρι το τέλος του 2020). Σε διάστημα μόλις 14 μηνών o λογαριασμός κατέρρευσε γυρνώντας σε σωρευτικό έλλειμμα σήμερα -280 εκατ. ευρώ.  Η χρεοκοπία ωστόσο του ΕΛΑΠΕ και η ενδεχόμενη οικονομική βλάβη των ιδιωτών παραγωγών ΑΠΕ που πληρώνονται από αυτόν δεν γίνεται αντιληπτό κατά ποια έννοια δικαίου οφείλουν να αιμοδοτήσουν μια εισηγμένη επιχείρηση όπως η ΔΕΗ και μάλιστα με σκοπό αυτή να υπερκερδοφορεί όπως ήδη συμβαίνει.     
  5. Στον τυπικό μέσο καταναλωτή της η ΔΕΗ όπως φάνηκε στο Έκθεμα 4 χρεώνει για ρεύμα 120.9 ευρώ/MWh.  Έτσι για μια τυπική ετήσια κατανάλωση 5 MWh, το ετήσιο κόστος για τον καταναλωτή ανέρχεται σε 604.5 ευρώ.  Πριν την μείωση του το μεσοσταθμικό ΕΤΜΕΑΡ ήταν 16.44 ευρώ/MWh όπως είχε διαμορφωθεί βάσει της Απόφασης ΡΑΕ 1101/17.  Με την περυσινή του μείωση κατά 25%, ή ~4 ευρώ/MWh, ο τυπικός μέσος αυτός καταναλωτής «γλυτώνει» συνολικά 20.55 ευρώ το χρόνο από το ΕΤΜΕΑΡ, τα οποία ωστόσο και πάλι ως ποσό τα πληρώνει, αλλά υπέρ της ΔΕΗ αυτή τη φορά μαζί και με τις αυξήσεις που αυτή του επέβαλε.  Την ίδια στιγμή λοιπόν που η ΔΕΗ εισπράττει 604.5 ευρώ για 5 MWh ετησίως και εμφανίζει ισχυρή ανάκαμψη κερδοφορίας, ο ΕΛΑΠΕ χρεοκοπεί και η χώρα απειλείται να συρθεί σε νέες δικαστικές διενέξεις καταρρακώνοντας βεβαίως το επενδυτικό της προφίλ και παραβιάζοντας την Οδηγία 2018/2001 της ΕΕ περί απαγόρευσης αναδρομικών παρεμβάσεων στα έσοδα των παραγωγών.  Αν δεν υπάρχουν ταξικές εμμονές για το πόσοι και ποιοι μόνο πρέπει να δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, αδυνατούμε να βρούμε άλλον αντικειμενικό λόγο για την απεχθή ρητορική του Υπουργείου περί νέων αναδρομικών περικοπών. 

 

 

 

11 Οκτωβρίου 2020

ΣΠΕΦ

Συνοδευτικα Αρχεια