Στα 243,74 εκατ. ευρώ το πλεόνασμα ΕΛΑΠΕ για το 2021 - Στα 60 ευρώ/tn η πρόβλεψη CO2 για φέτος και 63 ευρώ το 2022

14 10 2021 | 08:43

Στα 243,74 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζει ο ΔΑΠΕΕΠ το σωρευτικό υπόλοιπο  του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ για το σύνολο του 2021 σύμφωνα με το νεότερο δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ.

Αν στα παραπάνω προστεθούν οι εισροές από το πράσινο τέλος στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης τότε το υπόλοιπο του ΕΛΑΠΕ για το 2021 φτάνει τα 335,74 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού αποθεματικού ασφαλείας ύψους 70 εκατ. ευρώ.

13 10 2021 | 14:49

Στα 243,74 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζει ο ΔΑΠΕΕΠ το σωρευτικό υπόλοιπο  του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ για το σύνολο του 2021 σύμφωνα με το νεότερο δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ.

Αν στα παραπάνω προστεθούν οι εισροές από το πράσινο τέλος στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης τότε το υπόλοιπο του ΕΛΑΠΕ για το 2021 φτάνει τα 335,74 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού αποθεματικού ασφαλείας ύψους 70 εκατ. ευρώ.

Δείτε αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

δ

Σε ότι αφορά την πρόβλεψη για την εξέλιξη του ΕΛΑΠΕ το 2022, οι εκτιμήσεις του ΔΑΠΕΕΠ έχουν ως εξής: 

γ

 

Τα βασικά ενεργειακά μεγέθη για το υπόλοιπο του 2021 

Η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2021 είναι 1.454 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 640 MW για τα Αιολικά, 787 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 10 MW για τα ΜΥΗΣ, 15 MW για τη Βιομάζα και 2 MW για τα ΣΗΘΥΑ. 

Η ανά μήνα εκτίμηση της μέσης τιμής των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2021 λαμβάνεται ως 60 €/tn. 

Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς για το τελευταίο τρίμηνο του 2021 λαμβάνεται ως 135 €/MWh.

Οι βασικές προβλέψεις για το 2022

Η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2021 είναι 1.454 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 640 MW για τα Αιολικά, 787 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 10 MW για τα ΜΥΗΣ, 15 MW για τη Βιομάζα και 2 MW για τα ΣΗΘΥΑ.  Η ανά μήνα εκτίμηση της μέσης τιμής των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2021 λαμβάνεται ως 60 €/tn.  Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς για το τελευταίο τρίμηνο του 2021 λαμβάνεται ως 135 €/MWh.

Ακολουθεί δήλωση του Γιάννη Γιαρέντη, Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, για το νέο δελτίο ΕΛΑΠΕ για τον Ιούνιο-Ιούλιο:  

Η δίμηνη έκδοση του ΔΕΛΤΙΟΥ έρχεται να επιβεβαιώσει την αισιοδοξία μας για την σταθερή θετική εικόνα του Λογαριασμού των ΑΠΕ.  Δείχνει την θετική εικόνα που έχει διαμορφωθεί για το μέλλον του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ. 

Έχουμε καταγράψει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα μέχρι και τον Ιούλιο, ενώ έχουμε ενσωματώσει τα έσοδα από την αγορά μέχρι και το Σεπτέμβριο, αφού έχουν ήδη καταγραφεί και κεφαλαιοποιηθεί.

Η διαφορά με το προηγούμενο δελτίο είναι σημαντική και έχει προκύψει από την ανοδική πορεία της αγοράς. Ταυτόχρονα έχουν ενσωματωθεί και οι εισροές από την θετική υπερ. του ΕΛΑΠΕ των συμβάσεων ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ. 

Η σημερινή εκτίμηση μας για το σωρευτικό ισοζύγιο του ΕΛΑΠΕ στο κλείσιμο της χρονιάς ανέρχεται στα 265 εκατομμύρια. Σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα  συνυπολογίζονται  35 εκατ. από τα έσοδα από τις βεβαιώσεις παραγωγού, τα 92 εκατ. από το πράσινο τέλος του DIESEL ,  αλλά και τα 70 εκατ. που αποτελούν το αποθεματικό ασφάλειας. 

Οι ρύποι εξακολουθούν την ανοδική πορεία τους και η εκτίμηση μας είναι συγκρατημένα  αισιόδοξη. Και όλα αυτά με εισροές από τα δικαιώματα ρύπων στο 60%. 

Κλείνοντας , θέλω να δηλώσω ότι η ανάθεση στον ΔΑΠΕΕΠ της διαχείρισης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης αποτελεί την απόλυτη επιβράβευση των προσπαθειών μας στην κατεύθυνση της Πράσινης μετάβασης. 

 

 

13 Oκτωβρίου 2021

energypress