Στα 330 εκατ. τα επενδυτικά σχέδια της “Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης” – Έρχεται νέα δράση 151 εκατ. ευρώ στον τομέα της ενέργειας

24 02 2024 | 07:33

Εκδήλωση ενημερωτικού χαρακτήρα με κεντρικό θέμα τις προκηρύξεις Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης διοργάνωσε την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ) σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν πολλοί παραγωγικοί φορείς, επιχειρηματίες καθώς και στελέχη της τοπικής διοίκησης, έγινε αναλυτική παρουσίαση των δράσεων και παρουσιάστηκαν οι Προσκλήσεις που αφορούν:
– Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (De Minimis),
Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (De Minimis),
– Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης,
– Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης,
– Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης,
– Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, καθώς και το,
– Ταμείο Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προσκλήσεων για τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ανέρχεται σε 330 εκατομμύρια ευρώ. Στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας προβλέπεται να διατεθούν 231 εκατομμύρια, γεγονός που θέτει αυτές τις περιοχές στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.     

Από τις 8 Φεβρουαρίου 2024, έχουν ανοίξει οι υποβολές για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με καταληκτική ημερομηνία στις 8 Απριλίου 2024, ενώ για τις μικρομεσαίες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι υποβολές θα διαρκέσουν από τις 15 Μαρτίου 2024 μέχρι και τις 15 Μαΐου 2024.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται, επίσης, να ανακοινωθεί νέα Δράση ύψους 151 εκατομμυρίων ευρώ, για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον τομέα της ενέργειας στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Για τις σημαντικές πρωτοβουλίες ενημέρωσης και διαλόγου της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ – ΔΑΜ στις εν λόγω πόλεις ο κ. Πελοπίδας Καλλίρης, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ  ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, έχει μία χρυσή ευκαιρία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι μία σημαντική εξέλιξη ώστε να καταστεί η τοπική οικονομία πιο ανταγωνιστική, σύγχρονη και ισχυρή, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τους και ενισχύοντας τις θέσεις απασχόλησης».

Δείτε εδώ σχετικό βίντεο από το kozan.gr.

G