Στα 500kW αυξάνεται η ισχύς των φωτοβολταϊκών που προσμετρώνται στο αγροτικό εισόδημα

Ως αγροτικό εισόδημα θα λογίζεται πλέον το εισόδημα που προέρχεται από εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος μέχρι 500kW, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπ. Λιβανός και ο υφυπουργός Οικονομικών  Απ. Βεσυρόπουλος. 

Μέχρι πρότινος, το όριο που ίσχυε ήταν αυτό των 100kW.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγο καιρό, με τον ν. 4811/2021 αναθεωρήθηκαν τα όρια εκμετάλλευσης ΑΠΕ από αγρότες, όπως αυτά καθορίζονταν με τον ν. 3874/2010.

Η αναθεώρηση του Μητρώου Αγροτών που επέρχεται με την απόφαση του ΥΠΑΑΤ και του ΥΠΟΙΚ, σε σχέση με την αναπροσαρμογή της δυνατότητας εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών ισχύος μέχρι 500kW, έρχεται να λύσει ένα ζήτημα που είχε μείνει ανοικτό από την προαναφερθείσα νομοθετική ρύθμιση, καθώς ανέκυπταν δυσκολίες ως προς την φορολογική αποτύπωση του εισοδήματος των αγροτών με φωτοβολταϊκά που καλύπτονταν από αυτή.

Η κοινή απόφαση Λιβανού-Βεσυρόπουλου, πέραν της προαναφερθείσας ρύθμισης σε σχέση με το αγροτικό εισόδημα από την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών, προβλέπει νέες κατηγορίες εισοδημάτων, τα οποία αφαιρούνται του συνολικού εισοδήματος όπως αυτό υπολογίζεται για τις ανάγκες εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών (π.χ. συντάξεις λόγω θανάτου, αντιμισθίες αιρετών ΟΤΑ, επίδομα διατροφής, κοινωνικό μέρισμα).

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών προϋποθέτει ότι το 50% του συνολικού εισοδήματος των εγγραφομένων προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. 

 

 

 

30 Ioυλίου 2021

energypress