Συμβούλιο ΕΕ : Συμφωνία για πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

24 01 2019 | 13:37

Στην αναπροσαρμογή των κανόνων που διέπουν την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Συμβούλιο της ΕΕ με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της, την εξασφάλιση περισσότερων δυνατοτήτων για τους καταναλωτές και τη διευκόλυνση της μετάβασης προς την καθαρή ενέργεια.

Ειδικότερα, την Παρασκευή (18 Ιανουαρίου) η προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία αναφορικά με Οδηγία και κανονισμό για την ηλεκτρική ενέργεια. Τα δύο έγγραφα ορίζουν τη μελλοντική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ και αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια.

Στόχος της Οδηγίας είναι να διασφαλισθεί ότι η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθίσταται ανταγωνιστική, εστιασμένη στον αγοραστή, ελαστική και δεν προκαλεί διακρίσεις. Ταυτόχρονα, παρέχει περισσότερα δικαιώματα στους καταναλωτές, με παράλληλη προστασία των ευάλωτων πελατών, ενώ καθορίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των συμμετεχόντων στην αγορά.

Επιπλέον, εξίσου βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η δυνατότητα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας να καθορίζουν τις δικές τους τιμές. Με τον τρόπο αυτό, θα περιοριστούν οι στρεβλώσεις της αγοράς, θα τονωθεί ο ανταγωνισμός και θα προκύψουν χαμηλότερες τιμές λιανικής. Παράλληλα, το Συμβούλιο διασφάλισε ότι οι ευάλωτοι πελάτες θα συνεχίσουν να προστατεύονται, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να επιβάλλουν ρυθμιζόμενες τιμές για τους ευάλωτους οικιακούς πελάτες.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Συμβουλίου και υπουργός Βιωσιμότητας και Τουρισμού της Αυστρίας, Elisabeth Köstinger, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία με το ΕΚ. «Αν κράτη μέλη να επιβεβαιώσουν αυτό το αποτέλεσμα, διαθέτουμε πλέον πολιτική συμφωνία για το σύνολο της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης, το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της συμβολής μας στη Συμφωνία του Παρισιού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κανονισμός καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν μηχανισμούς δυναμικότητας και τις αρχές για τη δημιουργία τους. Οι μηχανισμοί αυτοί αποσκοπούν στο να διασφαλίζεται ότι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι επαρκής κατά τις περιόδους αιχμής της ζήτησης, ανταμείβοντας τη διαθεσιμότητα των πόρων.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει επί των δύο φακέλων τον προσεχή Μάρτιο και θα ακολουθήσει η τελική έγκριση από μέρους του Συμβουλίου.

 

 

 

21 Ιανουαρίου 2019

μ