Τα οφέλη που φέρνει το ESG reporting για τις επιχειρήσεις

Η Βαρβάρα Βασιλάκη, Σύμβουλος Καινοτομίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού περιεχομένου, στην εκδήλωση με θέμα: «Αξιοποίηση ESG κριτηρίων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του InnoAgora Talks, μίλησε για το ESG reporting ως εργαλείο για τις επιχειρήσεις.

Η κα Βασιλάκη μίλησε για τα οφέλη μίας επιχείρησης από το ESG reporting τα οποία είναι η μείωση κόστους μέχρι και 60% στα
λειτουργικά έξοδα σύμφωνα με έρευνα της McKinsey, η ενίσχυση της υπεύθυνης επιχειρηματικής πρακτικής και της εταιρικής επίδοσης, η προώθηση της καινοτομίας, η ανάδειξη μεγαλύτερης διαφάνειας και λογοδοσίας και η ενίσχυση της εταιρικής φήμης και της συνεργασίας µε τα ενδιαφερόμενα µέρη. 

Φυσικά στα οφέλη αυτά προστίθενται η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και πρόσβαση σε νέες αγορές καθώς οι καταναλωτές πριν προβούν σε κάποια αγορά αναζητούν ESG πληροφορίες, σύμφωνα με έρευνα της PwC και μάλιστα το ποσοστό αυτών των καταναλωτών ανέρχεται σε 49% ενώ ανεβαίνει δυναμικά στη γενιά των Millennials. «Αν μία επιχείρηση παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που στοχεύουν σε αυτό το κοινό το ESG Report είναι ένα όπλο για την προσέλκυση τους» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Παράλληλα καθώς το  κανονιστικό πλαίσιο αλλάζει είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να δημοσιεύουν ESG Report προκειμένου να συµµορφωθούν µε τις κανονιστικές αλλαγές και να γνωρίζουν που βρίσκονται και να θέτουν στόχους για τις αλλαγές που πρέπει να κάνουν.

Ήδη από το 2023, η CSRD απαιτεί από επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με το κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο. «Το ESG Report είναι ένα μέσο για μία επιχείρηση για να αποκρούσει κατηγορίες για green washing» υπογράμμισε.

Η ίδια υπογράμμισε πως είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να υιοθετούν πρακτικές ESG ακόμα και αν δεν είναι υπόχρεες απέναντι στο κανονιστικό πλαίσιο,  όπως είναι οι μικρομεσαίες , καθώς τα οφέλη είναι σημαντικά για τις οικονομικές επιδόσεις και είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. 

Μάλιστα σύμφωνα με έρευνα της υιοθέτηση του NYU η υιοθέτηση ESG πρακτικών συνέβαλε σε βελτίωση οικονομικών επιδόσεων μακροπρόθεσμα, ενώ οι ESG επενδύσεις παρέχουν προστασία σε περιόδους κρίσεων (οικονομικών/κοινωνικών). 
Στα αρνητικά η κα Βασιλάκη κατέταξε το γεγονός ότι ακόμα δεν υπάρχει μία ενιαία μέθοδος για την αξιολόγηση και την επιλογή
των ουσιαστικών (material) θεμάτων ESG προς δημοσιοποίηση. Ωστόσο, αναφέρθηκε στο Taxonomy, το οποίο χαρακτήρισε ένα πολύ καλό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βοηθάει τις εταιρείες να ακολουθήσουν ένα ενιαίο σύστημα για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην δημιουργία του International Sustainability Standards Board (ISSB) από το International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS) το οποίο ανακοινώθηκε στην COP26 (2021 United Nations Climate Change Conference). 

Αυτή την στιγμή, καθώς δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα δημοσιοποίησης, οι εταιρείες χρησιμοποιούν διάφορα frameworks. Οι εταιρείες επιλέγουν να παρουσιάζουν τις πληροφορίες για ESG μέσω είτε μίας αυτόνομης έκθεσης απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης είτε μέσω των χρηματοοικονομικών εκθέσεων, με την ενσωμάτωση αναφορών στα ουσιαστικά θέματα ESG είτε μέσω ενός ενοποιημένου απολογισμού (integrated report), που προσδιορίζει πως μια εταιρεία δημιουργεί αξία μέσω της στρατηγικής, της διακυβέρνησης και της επίδοσής της.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών, IFA,  το 57% των επιχειρήσεων επιλέγουν αυτόνομη έκθεση/απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης, το 18% την ενσωμάτωση αναφορών στα ουσιαστικά θέματα ESG στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση, το 16% επιλέγουν τον ενοποιημένο απολογισμό (integrated report), ενώ το 9% δεν δημοσιοποιούν καθόλου ESG πληροφορίες. 

Σύμφωνα με την κα Βασιλάκη, στις περισσότερες χώρες χρησιμοποιείται «μίγμα» εκθέσεων. Μόνο στη Γαλλία όλες οι επιχειρήσεις δημοσιοποιούν αυτές τις πληροφορίες στην ετήσιά τους έκθεση. Στις υπόλοιπες χώρες, άλλες εταιρείες επιλέγουν την ετήσια έκθεση, άλλες ξεχωριστή έκθεση και άλλες καθόλου. 

Αναλυτικά ο πίνακας 

 Τα οφέλη που φέρνει το ESG reporting για τις επιχειρήσεις

ESG reporting digitisation

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση του ESG Reporting ενισχύει περαιτέρω τη διαφάνεια,  σημειώνει η κα Βασιλάκη, συνεισφέρει στην τυποποίηση και το benchmarking, στην εξαγωγή αξιόπιστων δεδομένων, να δημιουργήσει ψηφιακή κοινότητα για δικτύωση και συνεργασία.

Σύμφωνα με την ίδια υπάρχει μία συσχέτιση ESG & ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς το 60% επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το ESG ως κριτήριο για επιλογή, αξιολόγηση πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση να γίνει πιο κυκλική και βιώσιμη, να συλλέξει και να αναλύσει δεδομένα, να παρακολουθήσει διαδικασίες/monitoring, κτλ.

ΦΑΙΔΡΑ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗ | https://www.esgstories.gr/