Τέλος Φεβρουαρίου το αποτέλεσμα της διαβούλευσης για τους λιγνίτες.

25 02 2021 | 08:46

Στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρισμού και τα μέτρα που συμφωνήθηκαν για την υπόθεση της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ στην αγορά του λιγνίτη αναφέρεται η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της προγραμματικής ενισχυμένης μετα-εποπτείας, σημειώνοντας ότι προχωρά η σχετική διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς.

Η διαβούλευση αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του μήνα, προκειμένου στη συνέχεια να παρουσιαστεί ολοκληρωμένο το νέο μέτρο που θα οδηγήσει στην εκπλήρωση της υποχρέωσης από πλευράς των ελληνικών αρχών για θεραπεία της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ στην αγορά λιγνίτη.

Ως γνωστόν, η κυβέρνηση έχει προτείνει την διάθεση πακέτων ενέργειας από τη ΔΕΗ ίσης με το 50% της λιγνιτικής παραγωγής κατά το προηγούμενο έτος, η οποία προβλέπεται να μειωθεί στο 40% για το 2022 και το 2023 που θα είναι και το τελευταίο έτος εφαρμογής του μέτρου.

Πρακτικά, η συμφωνία αυτή αφορά στην διάθεση μέσω διμερών συμβολαίων ποσοτήτων της τάξης των 2 έως 3 TWh από την παραγωγή της ΔΕΗ.

(capital.gr)

 

 

24 Φεβρουαρίου 2021

energypress