ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: «Πράσινο» από το ΥΠΕΝ για νέο αιολικό 40 MW στην Ορεστιάδα

Το «πράσινο φως» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξασφάλισε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για ένα νέο μεγάλο project αιολικής ενέργειας στον περιοχή του Έβρου.

Ειδικότερα, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου  «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) “Μαύρη Πέτρα” ισχύος 40 MW στη θέση «Μαύρη Πέτρα» στον Δήμο Ορεστιάδας – Π.Ε. ‘Εβρου», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προτάθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και των γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχική ισχύς του έργου ήταν 45 MW και θα περιλάμβανε 9 ανεμογεννήτριες, αλλά στη συνέχεια η ισχύς μειώθηκε στα 40 MW και ο αριθμός των ανεμογεννητριών σε 8.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ΑΕΠΟ, ο ΑΣΠΗΕ και τα συνοδά του έργα υπάγονται διοικητικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, στον Δήμο Ορεστιάδας και συγκεκριμένα στην Κοινότητα Πετρωτών της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου. Ο ΑΣΠΗΕ θα αποτελείται από 8 ανεμογεννήτριες αντί για 9 που προέβλεπε ο σχεδιασμός του έργου, σύμφωνα με τον φάκελο της ΜΠΕ καθώς καταργήθηκε η μία ανεμογεννήτρια λόγω σχετικής γνωμοδότησης του Γ.Ε.ΕΘ.Α..

Κάθε ανεμογεννήτρια (Α/Γ) θα έχει ονομαστική ισχύ 5 MW, πτερωτή τριών πτερυγίων, διαμέτρου 132 μέτρων και μεταλλικό πυλώνα, ύψους 134 μέτρων, εντός τριών πολυγώνων.

Σημειώνεται ότι κατά την κατασκευή του ΑΣΠΗΕ δεν θα χρησιμοποιηθούν δανειοθάλαμοι καθότι υπάρχει περίσσεια υλικού, σύμφωνα με το εκπονηθέν ισοζύγιο χωματισμών του έργου. Ως προσωρινοί χώροι απόθεσης υλικών αλλά και ως εργοταξιακοί χώροι θα χρησιμοποιηθούν οι πλατείες των Α/Γ, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιηθεί ως εργοταξιακός χώρος και το γήπεδο του οικίσκου ελέγχου (χώρος κέντρου ελέγχου), έκτασης περίπου 4.003,60 τ.μ.

Τα συνοδά έργα υποδομής

Για την κατασκευή και λειτουργία του ΑΣΠΗΕ θα υλοποιηθούν τα απαραίτητα συνοδά έργα υποδομής, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

-Βελτιώσεις σε υπάρχοντες χωματόδρομους μήκους 12.920 μέτρων και κατασκευή νέων οδών μήκους 2.991,36 μέτρων, που είναι απαραίτητα για την μεταφορά του εξοπλισμού των Α/Γ (πτερύγια, πυλώνας, πλήμνη κλπ.) από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στη θέση «Μαύρη Πέτρα».

-Εργασίες για την διαμόρφωση κατάλληλων πλατωμάτων (πλατείες) επιφάνειας περίπου 59.300 τ.μ. για την ανέγερση των Α/Γ και την προσωρινή αποθήκευση του εξοπλισμού, για κάθε Α/Γ. Επίσης περιλαμβάνονται εργασίες για την εκσκαφή της θεμελίωσης των Α/Γ.

-Εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση των ανεμογεννητριών με το εσωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης. Το εξωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης θα αναχωρεί από τον οικίσκο ελέγχου και θα διοχετεύει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια του ΑΣΠΗΕ στο ΕΣΜΗΕ αρχικά μέσω νέου Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης «Σπήλαιο» που τοποθετείται νοτιοανατολικά του ΑΣΠΗΕ. Η κατασκευή του δικτύου Μ.Τ. στο σύνολο θα γίνει υπόγεια κατά μήκος υφιστάμενων οδών. Το μήκος του δικτύου θα είναι περίπου 7,7 χλμ για το εσωτερικό δίκτυο, ενώ το εξωτερικό δίκτυο θα είναι περίπου 27,5 χλμ.

-Εργασίες κατασκευής Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης «Σπήλαιο». Το γήπεδο εγκατάστασης του Υ/Σ θα είναι επιφάνειας περίπου 13,5 στρεμμάτων.

-Κατασκευή νέας γραμμής Υψηλής Τάσης 2Β/150 kV μήκους περίπου 18,7 χλμ για την σύνδεση του νέου Υ/Σ «Σπήλαιο» με τον υφιστάμενο Υ/Σ «Ορεστιάδα» μετά από επέκτασή του.

Ο leader και ο στόχος

Το νέο αιολικό πάρκο έρχεται να προστεθεί στο πλούσιο χαρτοφυλάκιο των υπό ανάπτυξη έργων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Ο Όμιλος οδηγεί την κούρσα στην αγορά των ΑΠΕ, με έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.200 MW και με «ναυαρχίδα» το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της χώρας, στον Καφηρέα, ισχύος 330 MW.

Υλοποιώντας ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5,5 δισ. ευρώ, που είναι προσανατολισμένο στην προστασία του περιβάλλοντος την κυκλική οικονομία και την καθαρή ενέργεια, η ΤΕΝΕΡΓ έχει υπό αδειοδότηση περί τα 860 MW αιολικών, ενώ ο γενικότερος στόχος που έχει τεθεί προβλέπει την ανάπτυξη ΑΠΕ 6.000 MW έως το 2029.

(Αναδημοσίευση από το newmoney.gr)

D