Θερμοκήπια Θράκης: Ετοιμάζουν γεωθερμική μονάδα ισχύος 36,7 MW.

05 06 2021 | 10:31

Το «πράσινο φως» της ΡΑΕ εξασφάλισε η εταιρεία Θερμοκήπια Θράκης ώστε να προχωρήσει σε μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας ισχύος 36,7 MW που πρόκειται να εγκατασταθεί εντός του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Ν. Ερασμίου-Μαγγάνων στον Δήμο Τοπείρου Ξάνθης.

Η Ρυθμιστική Αρχή διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ώστε η εταιρεία να εξαιρεθεί από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής κι έτσι ανοίγει ο δρόμος ώστε ο μεγαλύτερος παίκτης στα γεωθερμικά υδροπονικά θερμοκήπια στην Ευρώπη, να υλοποιήσει τα σχέδιά του.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2013 ως joint venture του Ομίλου Πλαστικά Θράκης και της Έλαστρον Χαλυβουργικά Προιόντα (με ποσοστά 50,91%-49,09%, αντίστοιχα) πόνταρε εξ αρχής στο ισχυρό γεωθερμικό δυναμικό της Ξάνθης, με αποτέλεσμα για τη θέρμανση και λειτουργία των θερμοκηπιακών μονάδων, συνολικής έκτασης 185 στρεμμάτων, να χρησιμοποιείται η γεωθερμική ενέργεια.

Η Θερμοκήπια Θράκης, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον ισχυρό άνδρα του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, Κωνσταντίνο Χαλιορή, διεκδίκησε μέσω διαγωνισμού και πέτυχε, τον Μάρτιο του 2018, την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμήματος του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Νέου Ερασμίου, για 25 χρόνια με δικαίωμα παράτασης για άλλα 10.

Όσον αφορά τη δυναμικότητα του πεδίου προβλέπεται ότι το γεωθερμικό ρευστό που αντλείται στην πρώτη φάση προς εκμετάλλευση, δεν θα υπερβαίνει τα 50 m³/h, αλλά η ποσότητα αυτή μπορεί να διαφοροποιηθεί με την ανάπτυξη του, φτάνοντας μέχρι τα 80 m³/h.

Τον Οκτώβριο του 2018 η εταιρεία υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτηση για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής θερμικής ενέργειας ισχύος 36,7 MW, καθώς αυτή προέρχεται από το μισθωμένο γεωθερμικό πεδίο.

Η ΡΑΕ κατά την αξιολόγηση της αίτησης, που έγινε στις 20 Μαΐου φέτος, διαπίστωσε ότι πράγματι αφορά στην παραγωγή θερμικής ενέργειας που προέρχεται από το βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο Ν. Ερασμίου-Μαγγάνων Ξάνθης, το οποίο έχει μισθώσει η εταιρεία και την εξαίρεσε από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, ώστε, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 134Α του ν. 4001/2011) να προχωρήσει ταχύτερα,- και σύμφωνα με την τεχνική και οικονομική επάρκεια του φορέα-, η υλοποίηση του έργου.

Η Θερμοκήπια Θράκης, εφαρμόζοντας την «πράσινη» μέθοδο της υδροπονίας και αξιοποιώντας τα γεωθερμικά κοιτάσματα εξασφαλίζει χειμώνα-καλοκαίρι υψηλή ποιότητα στην παραγωγή (ντομάτα-αγγούρι), με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί περαιτέρω καθώς το 2017 απορρόφησε την Έλαστρον Αγροτική ΑΕΒΕ και το 2019 την Αστικές Καλλιέργειες Α.Ε.

Έτσι σήμερα η Θερμοκήπια Θράκης είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα, που χρησιμοποιεί τη γεωθερμία ως μέσο θέρμανσης, εξασφαλίζοντας σταθερές συνθήκες καλλιέργειας με τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

(του Σταύρου Γριμάνη, newmoney.gr)

 

 

4 Ιουνίου 2021

energypress