Την απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών 500 kW -1 MW μελετάει το ΥΠΕΝ.

Σκέψεις για απαλλαγή από τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των φωτοβολταϊκών, μεταξύ 500 kw - 1 ΜW, εξετάζουν σύμφωνα με τις πληροφορίες του "Energypress" oι υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο του νέου πακέτου απλοποίησης των διαδικασιών που θα συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει το Φεβρουάριο. 

Στην ουσία, πρόκειται για την εφαρμογή στη πράξη, της προχθεσινής εξαγγελίας του Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, Κ.Αραβώση, ότι έργα που υπάγονται σήμερα στις κατηγορίες Α1 και Α2 θα μεταταγούν στην κατηγορία Β, προκειμένου να “ελαφρυνθεί” η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση. 

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο επενδυτής απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης μόνο για φωτοβολταϊκά μέχρι 500 kW. Στη κατηγορία από 500 kW- 2 MW απαιτούνται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), ενώ για έργα από 2 MW και πάνω χρειάζεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ). 

Τα όρια αυτά θα αλλάξουν, όπως θα συμβεί αντίστοιχα και για τις άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, και σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι προτάσεις που εξετάζει το ΥΠΕΝ, κινούνται προς τη παρακάτω κατεύθυνση : 

- Για έργα από 500 kW μέχρι και 1 MW, να απαλλάσσονται πλήρως από περιβαλλοντική αδειοδότηση.

- Για έργα από 1- 10 ΜW, να απαιτείται μόνο η Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (ΠΠΔ).

Η κατεύθυνση δηλαδή είναι να αυξηθεί το όριο απαλλαγής από περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, για εκατοντάδες μικρά και μεσαία φωτοβολταϊκά, που με τη σειρά του σημαίνει ότι ένας μεγάλος όγκος έργων, μετατάσσεται στη λιγότερο χρονοβόρο διαδικασία. Στην ουσία, η αλλαγή των κλιμακίων σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός έργων θα αδειοδοτείται πλέον με Πρότυπη Περιβαλλοντική Δεσμεύση (ΠΠΔ), αντί να χρειάζεται να περάσει από τη χρονοβόρα διαδικασία της απόφασης έγκρισηςπεριβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ).

Με τη σειρά του αυτό σημαίνει ότι απαλλάσσονται οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ από το βάρος παροχής αδειοδοτήσεων ενός μεγάλου αριθμού έργων, άρα αποκτούν περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν με τις πιο "δύσκολες" περιπτώσεις, όσα για παράδειγμα ανήκουν στη κατηγορία Α1. Ετερο πλεονέκτημα είναι ότι η διαδικασία της ΠΠΔ, είναι τυποποιημένη, άρα οι αδειοδοτήσεις θα βγαίνουν πιο γρήγορα.

Σημειωτέον ότι η μετάταξη από τη κατηγορία Α1 στις Α2 και Β, δεν θα αφορά μόνο ΑΠΕ, παρά και άλλες ομάδες επενδύσεων, π.χ. τη μεταποίηση.

Στόχος επίσης είναι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις αδειοδοτήσεις, αυτό που θα εκτυπώνει αυτόματα τη βεβαίωση για τον επενδυτή (μετά τη κατάργηση της άδειας παραγωγής), να έχει ετοιμασθεί και να τεθεί σε λειτουργία προς τα τέλη του 2020.

Επιπλέον το περιβαλλοντικό ηλεκτρονικό μητρώο πρόκειται να αναδιοργανωθεί πλήρως για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, καθώς αποτελεί κοινό τόπο ότι το υφιστάμενο δεν είναι εύχρηστο.

 

 

15 Ιανουαρίου 2020

energypress