Τρείς υπουργικές αποφάσεις από το ΥΠΕΝ για πληρωμή ΑΠΕ, αγροτικά φωτοβολταϊκά και προτεραιότητα ενεργειακών κοινοτήτων.

Σε συνέχεια του πρόσφατου ενεργειακού νομοσχεδίου, το ΥΠΕΝ έρχεται με 3 Υπουργικές Αποφάσεις που θα υπογραφούν εντός των επόμενων ημερών, να ρυθμίσει ισάριθμες εκκρεμότητες της αγοράς ενέργειας που αφορούν: την πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ με ΣΕΔΠ, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας και το ζήτημα της προτεραιότητας των ενεργειακών κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα, στις διατάξεις του νόμου προβλέπεται πως εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. υπ’αριθμ. 4643/2019 που συμπίπτει με την έκδοση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (3/12/2019), το Υπουργείο θα προχωρούσε στην έκδοση Υπουργικών αποφάσεων για τα παραπάνω θέματα, κάτι που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, έστω και με λίγες ημέρες καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, οι δύο τουλάχιστον Υπουργικές αποφάσεις (για τις ΑΠΕ σε αγροτική γη και για τις προτεραιότητες) δεν φαίνεται να είναι έτοιμες παρά σε 10 με 15 μέρες.

Υπουργική Απόφαση Νο1: Πληρωμή για το υπολειπόμενο 10% των παραγωγών ΑΠΕ με ΣΕΔΠ

Σημειώνεται ότι με το ισχύον σύστημα, οι σταθμοί παραγωγής με Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) λαμβάνουν αποζημίωση για κάθε μήνα εκκαθάρισης ως το γινόμενο της ενέργειας που παρήγαγε ο κάθε σταθμός και απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή/και το Διασυνδεδεμένο Σύστημα κατά το μήνα εκκαθάριση με το 90% της Τ.Α. που διέπει τη Σ.Ε.Δ.Π. που έχει συνάψει κάθε σταθμός. Βάσει των ανωτέρω σε εκκρεμότητα παραμένει το υπολειπόμενο 10%, το οποίο έρχεται να ρυθμίσει η υπουργική απόφαση.

Αναλυτικότερα, η παρέμβαση του Υπουργείου αφορά τον προσδιορισμό της διαδικασίας οριστικής εκκαθάρισης, καθώς και της μεθοδολογίας βάσει της οποίας θα καθορίζεται η τιμολόγηση, ο διακανονισμός των συναλλαγών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την αποζημίωση κατά το ανωτέρω μεταβατικό διάστημα, ήτοι από την ημερομηνία ενεργοποίηση της σύνδεσης κάθε σταθμού ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μέχρι την 31.10.2019.

Υπουργική Απόφαση Νο2: Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας

Σε τροχιά διευθέτησης βρίσκεται και το θέμα της εγκατάστασης αγροτικών φωτοβολταϊκών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, καθώς εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία των Υπουργών Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, στην κοινή υπουργική απόφαση θα καθορίζεται η ισχύς σε MW, των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ενώ θα προσδιορίζονται και οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών. Να σημειώσουμε ότι για τον καθορισμό της έκτασης ανά Περιφέρεια (δηλαδή αριθμός στρεμμάτων) θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017 της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4643/2019, λαμβάνεται υπόψη μια τυπική στρεμματική κάλυψη ανά μονάδα ισχύος των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Με την απόφαση αυτή δύναται να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς το είδος των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ενώ μπορεί να περιορίζεται και το ως άνω ποσοστό σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες. Ακόμη, να αναφέρουμε ότι η επικείμενη ΚΥΑ θα ρυθμίσει τις εκκρεμότητες που αφορούν επεμβάσεις σε εκτάσεις αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, όταν με το ισχύον πλαίσιο ο νομοθέτης απαγόρευε την άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από την αγροτική εκμετάλλευση-αγροτική δραστηριότητα.

Υπουργική Απόφαση Νο3: Προτεραιότητα Ενεργειακών Κοινοτήτων

Έτερο κρίσιμης σημασίας ζήτημα που επίκειται Υπουργική Απόφαση για την επίλυσή του και το οποίο επηρεάζει άμεσα την διείσδυση των ΑΠΕ στη χώρα, είναι αυτό της προτεραιότητας που απολαμβάνουν οι ενεργειακές κοινότητες στη λήψη όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα, η σχετική νομοθετική πράξη προγραμματίζεται να προωθηθεί εντός του πρώτου 15μέρου του Φεβρουαρίου, όντας και αυτό ένα από τα τρία ζητήματα με ορίζοντα διευθέτησης εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4643/2019.

Η εν ισχύ προτεραιότητα των ενεργειακών κοινοτήτων «εξοβελίζει» στα «αζήτητα» την δυνατότητα να εξεταστούν οι αιτήσεις των ιδιωτών μεμονωμένων επενδυτών, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, πράγμα που καλείται το Υπουργείο να επιλύσει και να συμβιβάσει με την άρση των εμποδίων προς τις ενεργειακές κοινότητες, όπως επιβάλλει ο σχετικός κοινοτικός κανονισμός.

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του energypress εξετάζεται το ενδεχόμενο η προτεραιότητα των ενεργειακών κοινοτήτων να ισχύει για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μόνον. Να κερδίζει, για παράδειγμα, η ενεργειακή κοινότητα ένα τρίμηνο «μπόνους» μέσα στην ενιαία «επετηρίδα» του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό μπορεί να γίνει με την υιοθέτηση τριμηνιαίων κύκλων κατάθεσης αιτήσεων, όπου αρχικά θα εξετάζονται οι αιτήσεις των ενεργειακών κοινοτήτων και στη συνέχεια οι υπόλοιπες αιτήσεις του ίδιου κύκλου. Στη συνέχεια θα εξετάζονται οι αιτήσεις του επόμενου κύκλου με την ίδια σειρά κ.ο.κ.

Μια άλλη φόρμα που εξετάζεται είναι η προτεραιότητα να ισχύει για ένα ποσοστό αιτήσεων για κάθε χρονική περίοδο ή για ακόμα και για κάθε περιοχή. Να δημιουργούνται δηλαδή δύο παράλληλες «επετηρίδες» στον ΔΕΔΔΗΕ. Μία για τις ενεργειακές κοινότητες (για παράδειγμα για το 20% των έργων) και μία για τις αιτήσεις των υπολοίπων επενδυτών.

Στην "ουρά" σταθμοί ΑΠΕ άνω των 250 MW και υβριδικοί σταθμοί

Αναφορικά με λοιπές νομοθετικές πρωτοβουλίες και υποχρεώσεις του ΥΠΕΝ, να θυμίσουμε ότι ήδη υπεγράφη και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Σε εκκρεμότητα παραμένουν τα θέματα για τους σταθμούς ΑΠΕ άνω των 250 MW να μην μετέχουν στους διαγωνισμούς αλλά να αποζημιώνονται με ειδικό πλαίσιο στήριξης, με τη διαδικασία της ατομικής κοινοποίησης στην Κομισιόν. Με υπουργική απόφαση θα προσδιορίζονται τα επιλέξιμα έργα, τα δικαιολογητικά και στοιχεία που κατ’ ελάχιστο πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης.  

Τόσο στην περίπτωση των σταθμών ΑΠΕ όσο και των υβριδικών σταθμών δεν υφίσταται η νομοθετική πρόβλεψη για έκδοση Υπουργικής Απόφασης εντός δύο μηνών. Για τα υβριδικά σε εκκρεμότητα είναι ο καθορισμός του καθεστώτος στήριξης αυτών και η διαδικασία χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης.  Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζητήματα που εξετάζει το Υπουργείο να τα δει και να καταλήξει εντός του έτους.

 

 

 

5 Φεβρουαρίου 2020

energypress