Smart Grids
smart grids

 

Smart Grid ή αλλιώς έξυπνο δίκτυο, είναι ένα προηγμένο ηλεκτρικό δίκτυο που μπορεί να διαχειριστεί την αιχμή του ψηφιακού και μηχανολογικού τεχνολογικού εξοπλισμού του σήμερα, και περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι νέας και ενεργειακής τεχνολογίας, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έξυπνες συσκευές τελευταίας τεχνολογίας και έξυπνους μετρητές. Σημαντικές παράμετροι του έξυπνου δικτύου αποτελούν η ηλεκτρονική ρύθμιση της ισχύος καθώς και ο έλεγχος της παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στα πλεονεκτήματα του έξυπνου δικτύου ανήκουν η αυτόματη επαναφορά μετά από τεχνικές διαταραχές, η μειωμένη ζήτηση αιχμής, το μειωμένο λειτουργικό κόστος άρα και τελικό κόστος ως προς τους καταναλωτές, καθώς και τη γενικότερη αυξημένη αντοχή σε βλάβες, όπως και επίσης τη δυνατότητα συνεχούς ενσωμάτωσης νέων τεχνολογικών εννοιών. Τέλος, το έξυπνο δίκτυο είναι πιο ασφαλές όσον αφορά επιθέσεις και χάρη στους έξυπνους μετρητές του, έχει διαρκώς τη συνεχή εποπτεία της ενεργειακής κατανάλωσης, βάσει ΙΤ διαδικασιών.

Σχετικοί Σύνδεσμοι: