Εκπαίδευση στην Ελλάδα
εκπαίδευση στην Ελλάδα

 

Βασικό συστατικό κάθε δράσης υπέρ της αειφορίας και κατά της κλιματικής αλλαγής, είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η συζήτηση περί αειφορίας στη Ελλάδα άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του ’70, και τη δεκαετία του ’80 ξεκίνησε να εφαρμόζεται πειραματικά η περιβαλλοντική εκπαίδευση σε κάποια σχολεία. Στις αρχές του ’90 ξεκινά μια πιο εντατική προσπάθεια για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής θεματολογίας στα σχολικά προγράμματα. Σκοπός της περιβαλλοντικής παιδείας και εκπαίδευσης είναι, μεταξύ άλλων, και η υιοθέτηση ενός διαφορετικού προτύπου συμπεριφοράς ατομικά και συλλογικά, σε σχέση με το περιβάλλον. Σ’αυτό συμβάλλουν και τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και αποτελούν ένα δίκτυο περιβαλλοντικών δομών για το περιβάλλον.

Σχετικοί Σύνδεσμοι: