Ελληνική νομοθεσία
ελληνική νομοθεσία

 

Στην Ελλάδα ήδη από το 1986 έχει θεσπιστεί ο νόμος περί προστασίας του περιβάλλοντος και έχουν καθιερωθεί οι υπηρεσίες περιβάλλοντος. Πλέον, και με την ανάγκη για ανάληψη συντεταγμένης δράσης εν όψει της κλιματικής αλλαγής, η Ελληνική νομοθεσία για το περιβάλλον και το κλίμα ακολουθεί την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή αλλά και διεθνή νομοθεσία. Με τον ν.4426/2016, κυρώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο η συμφωνία των Παρισίων στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, με στόχο την παγκόσμια ανταπόκριση στην μεγάλη αυτή απειλή.

Σχετικοί Σύνδεσμοι: