Ερευνητικά κέντρα
ερευνητικά κέντρα

 

Η κλιματική αλλαγή, πέρα από την περιβαλλοντική της βαρύτητα, έχει και πολλαπλές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Μία άνοδος της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, πέραν των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλεί και των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την υγεία αλλά και διάφορους κλάδους της οικονομίας. Επομένως, η αντιμετώπισή της απαιτεί διεπιστημονική στρατηγική προσέγγιση και έρευνα. Στην Ελλάδα, όπως και διεθνώς, υπάρχουν πολλά ερευνητικά κέντρα που διεξάγουν έρευνες σε όλους του σχετικούς τομείς: από την εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τα κλιματικά μοντέλα, έως τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σχετικοί Σύνδεσμοι: