Ευρωπαϊκή νομοθεσία
ευρωπαϊκή νομοθεσία

 

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει δεσμευτική νομοθεσία η οποία και ψηφίστηκε το 2009 προκειμένου έως το 2020 να μειωθούν τα επίπεδα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αλλά και να ανέλθει στο 20% το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ. Προς επίτευξιν αυτών των στόχων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες και έχει αναλάβει να κινητοποιήσει διοικητικούς φορείς και φορείς της αγοράς.

Σχετικοί Σύνδεσμοι: