Κυκλική οικονομία και τέλεια κρίση/ Cyclical Economy And The Perfect Crisis
κυκλική οικονομία και τέλεια κρίση

 

Αρχή της λεγόμενης κυκλικής οικονομίας αποτελεί η σωστή διαχείριση του συνόλου των πόρων που παρέχονται από τον πλανήτη σε συνάρτηση με τις ποσότητες που εκμεταλλεύεται ο ανθρώπινος πληθυσμός και τις ποσότητες αποβλήτων που παράγει. Αποτελεί το πλέον βιώσιμο οικονομικό μοντέλο καθώς δεν αφήνει ανεκμετάλλευτα ούτε τα απόβλητα, αφού δεν τα βλέπει σαν "σκουπίδια", αλλά σαν αξιοποιήσιμη πρώτη ύλη, κάτι το οποίο έχει και θετικό οικονομικό αντίκτυπο σε κρατικές αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στην κυκλική οικονομία το ζητούμενο είναι να αυξηθεί ο χρόνος ζωής κάθε προϊόντος με την επαναχρησιμοποίησή του, ελαχιστοποιώντας έτσι την πίεση ανά φυσικό πόρο και αποτρέποντας τον ερχομό της "τέλειας κρίσης", δηλαδή της στιγμής που θα έχουν φτάσει σε οριακό επίπεδο ταυτόχρονα όλοι οι φυσικοί πόροι.

Σχετικοί Σύνδεσμοι: