Το κλίμα και η ενέργεια για παιδιά και εφήβους
το κλίμα για παιδιά και εφήβους

 

Όσον αφορά στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων, πέρα από το σχολείο και το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό του υπουργείου παιδείας και του γραφείου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συναντάμε τόσο ατομικές πρωτοβουλίες δασκάλων και καθηγητών, όσο και οργανωμένες δράσεις από περιβαλλοντικές ενώσεις όπως είναι η Greenpeace ή η WWF. Αυτές και άλλες οργανώσεις δημιουργούν εκστρατείες ενημέρωσης μέσα από συζητήσεις και περιβαλλοντικά παιχνίδια, μέσα στα σχολεία, αλλά και δράσεις έξω από αυτά, όπου καλούν τους μαθητές να αποτελέσουν κομμάτι της αλλαγής που θέλουν να δουν στον πλανήτη. Μια ακόμα πιο μεγάλη κίνηση πάνω στο εκπαιδευτικό κομμάτι αποτελούν οι πρωτοβουλίες από διάφορους δήμους, ένταξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα σχολικά κτίρια, όπως έχει γίνει ήδη σε σχολεία της Κρήτης, της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, της Κοζάνης και άλλων πόλεων.

 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι: