Σε φάση ολοκλήρωσης μπαίνει η κατασκευή του αιολικού πάρκου της Volterra και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη Βοιωτία.

Στην τελική φάση της κατασκευής βρίσκονται τα αιολικά πάρκα της Volterra στη Βοιωτία στα οποία "μπήκε" με 45% η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ στηρίζει έμπρακτα και οικονομικά την κατασκευή, μεταξύ άλλων με την παροχή εγγύησης και τη σύσταση ενεχύρου που αποφάσισε πρόσφατα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αναχρηματοδότησης δανείου, το ΔΣ της ΔΕΗ ενέκρινε την παροχή εγγύησης από τη «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και την NBG Malta Limited υπέρ της κοινής εταιρείας «VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», Επίσης, αποφάσισε τη σύσταση ενεχύρου υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και της NBG Malta Limited επί των μετοχών της «VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», κυριότητας της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 45% επί του μετοχικού κεφαλαίου, προς εξασφάλιση ομολογιακού δανείου.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ της ΔΕΗ έρχεται σε συνέχεια της εξαγοράς από τη ΔΕΗ του 45% των αιολικών πάρκων ισχύος 69,7 MW της Volterra στην Αιτωλοακαρνανία και στη Βοιωτία, η οποία ολοκληρώθηκε το φετινό καλοκαίρι.

Με τη συμφωνία αυτή, η ΔΕΗ εξαγόρασε το 45% των μετοχών δυο εταιρειών (SPV) της VOLTERRA («VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ») που έχουν στην κατοχή τους αντίστοιχα η μία δυο αιολικά πάρκα στη Βοιωτία το ένα ισχύος 42,9 MW με FiP 98€/MWh και το άλλο 10,8 MW με FiP 56,45€/MWh, που κατασκευάζονται και η άλλη δυο αιολικά πάρκα στην Αιτωλοακαρνανία ισχύος 16 MW που ήδη λειτουργούν με FiP 98 €/MWh.

Το αίτημα της ΔΕΗ και της Volterra να προχωρήσουν στην από κοινού διαχείριση των δυο εταιρειών εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού το Νοέμβριο.

 

energypress

2/1/2020