Τουρκία

Αποτελέσματα 1 - 1 | από συνολικά 1
17 10 2018 | 13:22

Turkish wind energy market. Interview with Chairman Mustafa Ataseven/ Η αγορά αιολικής ενέργειας στην Τουρκία. Συνέντευξη με τον Πρόεδρο Mustafa Ataseven

Interview with my very good personal friend and pioneer in the take off of wind energy in Turkey, during the Global Wind Energy Summit in Hamburg, September 2018. A visionary, persistent until the…