1958 έως σήμερα: άνοδος CO2 και θερμοκρασίας.[video]

08 07 2018 | 11:52

Μια συγκλονιστική απεικόνιση της ανόδου της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας με την άνοδο της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην αμόσφαιρα. 

GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP). NASA Goddard Institute for Space Studies. Scripps CO₂ Program 2017

 
Νοέμβριος 2017