Η αντιστάθμιση των εκπομπών για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Η περίπτωση της εταιρείας μεταφορών Lyft.

06 10 2018 | 11:43

Η αντιστάθμιση των εκπομπών σαν εργαλείο μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος.

Αναγνωρίζω ότι αυτό θεωρείται αίρεση σε ορισμένους περιβαλλοντικούς κύκλους, αλλά πάντα μου άρεσε η ιδέα των αντισταθμίσεων άνθρακα. Δεν είναι ότι αποτελούν λύση για την κλιματική αλλαγή από μόνες τους, αλλά επιτρέπουν σε εταιρείες και ιδιώτες να μεταφέρουν τη συζήτηση από το άμεσο αποτύπωμα άνθρακα, στο συνολικό αντίκτυπο (θετικό και αρνητικό) και στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

Έτσι χάρηκα όταν - παράλληλα με σημαντικές δεσμεύσεις για μείωση των άμεσων εκπομπών - η Lyft υποσχέθηκε ότι ο άνθρακας θα αντισταθμιστεί από όλες τις μετακινήσεις των χρηστών του δικτύου της. Και τώρα είμαι πολύ πιο ευτυχής που ακούω ότι η Lyft υπερβαίνει αυτή τη δέσμευση δηλώνοντας ότι θα αντισταθμίσει όλες τις εκπομπές που σχετίζονται με την εταιρεία καθώς και θα προμηθεύεται ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για να καλύψει κάθε χώρο γραφείων, κόμβο οδηγού και ηλεκτρικό όχημα της επιχείρησης.

Είναι μια υπενθύμιση μεταξύ πολλών ότι οι επικριτές των αντισταθμίσεων άνθρακα - οι οποίοι συχνά προσβάλλουν την ιδέα ως δικαιολογία για «να μην κάνουν τίποτα» - χάνουν την ουσία ότι οι αντισταθμίσεις συνήθως αναπτύσσονται από εκείνους που κάνουν ήδη πάρα πολλά.

Και ενώ υπάρχουν πραγματικές και νόμιμες ανησυχίες για υπηρεσίες όπως η Lyft και παρόμοιες πρωτοβουλίες εναλλακτικών μετακινήσεων, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία φαίνεται να παρακολουθεί και αυτή τη σφαίρα: ξεκίνησε το πρόγραμμα Lyft Bikes, καθώς και προσπάθεια για ενσωμάτωση των δημόσιων συγκοινωνιών στις υπηρεσίες της.

20 Σεπτεμβρίου 2018

Του Sami Grover

Πηγή: treehugger