Η επανάσταση στην παραγωγή ηλεκτρισμού είναι προ των πυλών.

05 08 2018 | 15:51

 

Η επανάσταση των μπαταριών που σε συνδυασμό με την ηλιακή και αιολική ενέργεια θα αλλάξουν για πάντα την εικόνα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Published on Sep 13, 2017

 

 

Sep.13 -- The age of batteries is just getting started. In the latest episode of our animated series, Sooner Than You Think, Bloomberg’s Tom Randall does the math on when solar plus batteries might start wiping fossil fuels off the grid.