Η τρίτη Εσπερίδα της ΡΑΕ στη Δ.Ε.Θ

13 09 2018 | 08:42

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της παρουσίας της στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη 12.09.2018 την Τρίτη κατά σειρά Εσπερίδα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η Εσπερίδα της Αρχής ξεκίνησε με την ομιλία της Δρ. Αδαμαντίας Βέρρα, Ειδ. Επιστήμονας της ΡΑΕ και Προϊσταμένη της Δ/νσης Μητρώων και Αδειοδοτήσεων αναφέρθηκε στην υφιστάμενη κατάσταση των έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα και παρουσίασε το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει στον τομέα των ΑΠΕ μέσω του μεγάλου πλήθους των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στους τελευταίους κύκλους. Παράλληλα δόθηκε έμφαση και στις ενέργειες που έχουν γίνει από το ρυθμιστή για τον περιορισμό της αβεβαιότητας στη χρηματοδότηση των επενδύσεων από τον τραπεζικό κλάδο στον τομέα αυτό.

Επεσήμανε ότι η Αρχή βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας της Τροποποίησης του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής με στόχο αφενός να απλοποιηθεί η όλη διαδικασία αδειοδότησης και παρακολούθησης αδειών και αφετέρου να εναρμονιστεί με το νέο θεσμικό πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Σημείωσε ότι η Χρηματοδότηση των έργων ΑΠΕ είναι μία σημαντική παράμετρος που θα διασφαλίσει την υλοποίηση των έργων και θα πρέπει το Τραπεζικό σύστημα να εναρμονιστεί με τις τρέχουσες εξελίξεις στην κατεύθυνση η μείωση του κόστους της κάθε τεχνολογίας να αντανακλάται και στο κόστος δανεισμού.

 

Στη συνέχεια ο Δρ. Διονύσιου Παπαχρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας, Συντονιστής της Ομάδας διαγωνισμών ΑΠΕ και Δ/ντης του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων αναφέρθηκε στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη Ελλάδα και στον νέο μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ που εγκρίθηκε το 2016 για πρώτη φορά από την ΕΕ (State Aid 44666) καθώς επίσης και στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ το οποίο επίσης έχει εγκριθεί από την ΕΕ (State Aid 48143). Η ΡΑΕ ξεκίνησε την πορεία υλοποίησης των διαγωνισμών με Ημερίδα/Δημόσια Διαβούλευση στις 24 Ιανουαρίου του 2018, και η Προκήρυξη, μετά τη σχετική Δημόσια Διαβούλευση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 27 Απριλίου 2018. Ακολούθως η Αρχή, προκειμένου να ενημερωθεί με έγκυρο και υπεύθυνο τρόπο η ενεργειακή αγορά πραγματοποίησε τρεις (3) Ημερίδες: Την πρώτη στη Θεσσαλονίκη στις 04.05.2018 παρουσία του Προέδρου της ΡΑΕ Δρ. Νικόλαου Μπουλαξή και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Σταθάκη όπου παρουσιάστηκε η όλη διαδικασία.  Ακολούθως συμμετείχε στην εκδήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ στις 10.05.2018 όπου πραγματοποιήθηκε και εκπαίδευση στο υπολογιστικό σύστημα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία ΡΑΕ και cosmoONE για τους σκοπούς των Διαγωνισμών ΑΠΕ και τέλος στα Ιωάννινα στις 15.05.2018. Με τον τρόπο αυτό υπήρξε έγκαιρα η σχετική ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων και για το λόγο αυτό δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα κατά τη διαδικασία των διαγωνισμών ΑΠΕ.

Η εν λόγω διαδικασία και το πιστοποιημένο πληροφοριακό σύστημα αποτελούν σήμερα «βέλτιστη πρακτική» σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο και πολλές χώρες ζητούν από την Αρχή να τους παρουσιάσει το πλαίσιο που εφαρμόστηκε για να το λάβουν υπόψη τους στο σχεδιασμό τους για τους για διαγωνισμούς ΑΠΕ. Η όλη διαδικασία είναι Καινοτόμος, διαφανής καθώς δεν παρεμβαίνει ανθρώπινος παράγοντας και γίνονται όλα ηλεκτρονικά με εργαλείο μία πιστοποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, πλήρως αξιόπιστη και απλή καθώς μείωσε δραστικά τη γραφειοκρατία και τους χρόνους απόκρισης της Αρχής.

Ο κ. Παπαχρήστου αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των τριών ανταγωνιστικών διαδικασιών και παρουσίασε στατιστικές αναλύσεις προκειμένου να ενημερωθεί με πληρότητα η ενεργειακή αγορά και οι ενδιαφερόμενοι για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες έργων ΑΠΕ. Ειδικότερα:

Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος P ≤ 1MW)

Στις 2 Ιουλίου 2018 και από τις 10:00 π.μ έως τις 10:30 π.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία των έργων της Κατηγορίας Ι για Δημοπρατούμενη Ισχύ 53,52 MW και τιμή εκκίνησης τα 85 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 155 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 1.527 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 80 €/MWh έως 75,87 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή είναι της τάξης των 78,42 €/MWh.

Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική Ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 53.483.490W (~53,48MW), δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 36,51kW. 

 

Κατηγορία ΙI (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1 MW < P ≤ 20 MW)

Στις 2 Ιουλίου και από τις 12:00 π.μ έως τις 12:30 μ.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία των έργων της Κατηγορίας ΙΙ για Δημοπρατούμενη Ισχύ 53,4MWμε τιμή εκκίνησης τα 80 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 14 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 280 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 62,97 €/MWh έως 71 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 63,81 €/MWh.

Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική Ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 52.918.960W(~52,92MW),  δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 481kW.

Κατηγορία ΙΙI (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3 MW < P ≤ 50 MW)

Στις 2 Ιουλίου και από τις 14:00 μ.μ έως τις 14:30 μ.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία των έργων της Κατηγορίας ΙΙI για Δημοπρατούμενη Ισχύ 176,39MW με τιμή εκκίνησης τα 90 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 14 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 336 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 68,18 €/MWh έως 71,93 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 69,53 €/MWh.

Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική Ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 170.925.000W(~170,92MW),  δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 5,465MW.

 

Συμπερασματικά o κ. Παπαχρήστου επεσήμανε ότι υπήρξε πλήρης ενημέρωση όλης της ενεργειακής αγοράς μέσω των Ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν και της σχετικής εκπαίδευσης, γεγονός που διευκόλυνε σημαντικά τη συμμετοχή τους στις ανταγωνιστικές διαδικασίες. Η Αρχή, παρά τη δραματική υποστελέχωση ανταποκρίθηκε άριστα και στα εκατοντάδες τηλέφωνα, σημειώνοντας ότι αυξήθηκε κατά πολύ το φορτίο εργασίας της. Τόνισε επίσης ότι υλοποιήθηκαν απολύτως τα όσα με ακρίβεια αναφέρονταν στην Προκήρυξη, και η σημαντική μείωση των τιμών προς όφελος του καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας ανέδειξε τη σημαντική μείωση του κόστους των Φ/Β και Αιολικών εγκαταστάσεων κατά την τελευταία διετία. Επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ορισμένοι συμμετέχοντες της Κατηγορίας Ι (Φ/Β εγκαταστάσης με ισχύ μικρότερη του 1MW), μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ζήτησαν πλήθος στοιχείων, υπερβολικών που δεν είχαν σχέση με την ηλεκτρονική δημοπρασία όπως π.χ. το πλήθος των bids που υποβλήθηκαν σε όλες τις εικονικές δημοπρασίες, και η Ολομέλεια της ΡΑΕ, για λόγους απόλυτης διαφάνειας προσκόμισε τα όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν. Και επιπλέον, παρόλο που τηρήθηκε και κατά γράμμα και κατ’ ουσία η προκήρυξη και το πιστοποίημένο σύστημα της cosmoONE δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρέμβασης, στην Αρχή υποβλήθηκαν επιπλέον και Αιτήσεις Αναθεώρησης . Τα ως άνω δύο γεγονότα είχαν ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί σημαντικά το έργο της Αρχής και ως εκ τούτου ο χρονοπργραμματισμός των επόμενων ανταγωνιστικών διαδικασιών θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις εν λόγω εξελίξεις. Έτσι, η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας δεν είναι της τάξης των 3-4 μηνών όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί από την Αρχή αλλά της τάξεως των 6 μηνών κάτι που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στον χρονοπρογραμματισμό των επόμενων ανταγωνιστικών διαδικασιών. Στη κατεύθυνση αυτή και προκειμένου η Αρχή να ανταποκριθεί στο τεράστιο έργο των διαγωνισμών που έχει επιφορτιστεί, εξετάζει λήψη μέτρων που θα εξασφαλίζουν όσο είναι δυνατόν τον χρόνο διενέργειας των διαγωνισμών στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα. Και αναφέρθηκε σε λύσεις που μπορούν να υλοποιηθούν.

Παρουσίασε το πολύ μεγάλο φορτίο που έχει αναλάβει η Αρχή ως προς τους Διαγωνισμούς και οι οποίοι σχεδιάζονται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα:

  • Διαγωνισμοί έργων αποκλειστικά για Φ/Β εγκαταστάσεις και Αιολικές εγκαταστάσεις (ανά τεχνολογία – technology specific)
  • Διαγωνισμοί μεγάλων έργων ή έργων με κοινό σημείο σύνδεσης (Κοινοί διαγωνισμοί – neutral technology)
  • Διαγωνισμοί για Μη Ώριμα Έργα (π.χ. Καλώδιο Ν. Μάκρης – Πολυποτάμου)
  • Διαγωνισμοί για τα 3 έξυπνα νησιά
  • Διαγωνισμοί για τις μικρές Α/Γ, εφόσον δοθεί αυτή η κατεύθυνση από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Διαγωνισμοί για έργα ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για την διαθέσιμη ισχύ που προκύπτει σε κάθε ένα αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα

Η διενέργεια των παραπάνω διαγωνισμών θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και η ΡΑΕ σχεδιάζει την υλοποίησή τους, το συντομότερο δυνατό.

Ο κ. Παπαχρήστου αναφέρθηκε σε ορισμένα ζητήματα που εξετάζονται από την πλευρά της Αρχής ώστε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών, προς όφελος της ενεργειακής αγοράς, των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Στην κατεύθυνση αυτό υπάρχει συζήτηση σχετικά με την τιμή εκκίνησης των επόμενων διαγωνισμών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωμοδοτήσει σχετικά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικά. Ένα επιπλέον σημείο συζήτησης είναι η λήψη μέτρων στο πλαίσιο των διαγωνισμών για να μην παρατηρηθούν ξανά φαινόμενα καταστρατήγησης των προθέσεων του νομοθέτη, ιδίως στην μικρή κατηγορία όπου παρατηρήθηκε το φαινόμενο ένα νομικό πρόσωπο να συγκεντρώσει μεγάλη ισχύ, άνω του 50% της δημοπρατούμενης. Επιπρόσθετα σημείωσε ότι θα εξεταστεί και το ζήτημα για έργα Φ/Β εγκαταστάσεων μικρής ισχύος, να αποκτήσουν την δυνατότητα υλοποίησης στην βάση σταθερής τιμής (Fid In Premium) με τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των ανταγωνιστικών διαδικασιών. Και σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει σχετική γνωμοδότηση της Αρχής προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ακολούθησε η παρουσίαση του Δ/ντος Συμβούλου της cosmoONE κ. Θανάση Πετμεζά με θέμα τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες Ενέργειας. 

Ο κ. Πετμεζάς αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες των δημοπρασιών Ενέργειας που έχουν διενεργηθεί από την ΡΑΕ το 2016 και 2018, και των αντίστοιχων δημοπρασιών που διενεργούνται υπό την εποπτεία της ΡΑΕ στην ΔΕΠΑ από το 2012 και στον ΛΑΓΗΕ από το 2016. 

Ακολούθησε εκτενής αναφορά στους τύπους των δημοπρασιών που μπορούν να υποστηρίξουν τις ανταγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες στοχεύει η Ρυθμιστική Αρχή, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά κάθε τύπου.

Η παρουσίαση έκλεισε με την συγκριτική ανάλυση τριών τύπων δημοπρασιών αλλά και των διαφορετικών προσεγγίσεων ελέγχου εγκυρότητας χρόνου των προσφορών, όπου τεκμηριώθηκαν με σαφή διαγράμματα και στατιστικά στοιχεία, τα επιτυχή αποτελέσματα των τριών δημοπρασιών ΑΠΕ της ΡΑΕ,  που διεξήχθησαν στις 2 Ιουλίου 2018.

Ο εκπρόσωπος του Ταμείου Παρακαταθηκών  και Δανείων με σύντομη παρέμβασή του αναφέρθηκε στην απλοποιημένη διαδικασία χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής εκτέλεσης στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών έργων  ΑΠΕ και σημείωσε ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης των ΟΤΑ.

 

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση και τοποθετήσεις από τους παρευρισκόμενους, υποβλήθηκαν πολλά ερωτήματα τα οποία απαντήθηκαν με πληρότητα και σαφήνεια από τους εκπροσώπους της Αρχής κ. Παπαχρήστου και κ. Βέρρα και τον Δ/νων Σύμβουλο της εταιρείας cosmoONE κ. Πετμεζά.

 

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις της τρίτης ενεργειακής εκδήλωσης της ΡΑΕ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση

Τα αποτελέσματα των πρόσφατων ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα και οι επόμενοι διαγωνισμοί που θα πραγματοποιηθούν από τη ΡΑΕ.

Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ειδ. Επιστήμονας, Συντονιστής Ομάδας Διαγωνιστικών διαδικασιών ΑΠΕ, Δ/ντης Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, ΡΑΕ

 

 

03D – P1

Παρουσίαση του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών έργων ΑΠΕ.

Αθανάσιος Πετμεζάς, Δ/νων Σύμβουλος cosmoONE A.E.

 

 

03D – P2

Χρηματοδοτήσεις νέων έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Δρ. Αδαμαντία Βέρρα, Οικονομολόγος, Δ/ντρια  Αδειδοτήεων και Μητρώων, ΡΑΕ

 

 

03D – P3

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα συνεχίσει το πρόγραμμα των ενεργειακών της εκδηλώσεων αύριο, Πέμπτη 13.09.2018 στις 19:00 στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί η Εσπερίδα για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Η πολιτική της ΕΕ για την καθαρή ενέργεια στα νησιά, Smart Grids-Smart Islands, Πιλοτικό έργο Αγιος Ευστράτιος) και την Παρασκευή 14.09.2018 στις 19:00 στον ίδιο χώρο για το Φυσικό Αέριο (Ασφάλεια Εφοδιασμού, Προγράμματα Ανάπτυξης ΔΕΣΦΑ, ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΑΕ, ΕΔΑ Αττικής, ΔΕΔΑ ΑΕ και συζήτηση για την ανάπτυξη του συμπιεσμένου φυσικού αερίου παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκομένων Περιφερειών και Δήμων). Τέλος το Σάββατο 15.09.2018 θα πραγματοποιηθεί η ειδική διαδραστική εκδήλωση για τους μαθητές.

 

12 Σεπτεμβρίου 2018

Πηγή: ΡΑΕ