Πρότάσεις, Επιλογές, Ιδέες γαι να σηκωθείτε από τον καναπέ. (επικαιροποιήθηκε 3/8)

05 07 2018 | 11:00

Για να μην έχετε καμιά δικαιολογία να κάθεστε σπίτι, θα σας προτείνουμε διάφορα που βρίσκουμε ενδιαφέροντα κι ελπίζουμε να τα βρίσκετε κι εσείς

Αν πάλι όχι, γιατί δεν μας λέτε τι σας αρέσει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω....

Στείλτε μας τις σκέψεις, προτάσεις, ιδέες…emc2.portal.info@gmail.com