Ψήφισε για το βραβείο Βιώσιμης Ανάπτυξης.

02 10 2018 | 15:14

Το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί έναν μηχανισμό καταγραφής και παρακολούθησης όλων των πρωτοβουλιών και δράσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσονται σε Εθνικό επίπεδο, στο τρίπτυχο Οικονομία – Περιβάλλον – Κοινωνία.

Προβάλλει το γενικότερο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται από τους Οργανισμούς.

Εμπλουτίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με τη συστηματική καταγραφή όλων των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα.

Λειτουργεί ως Δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων Οργανισμών, και έχει δημιουργήσει τα βραβεία Bravo, όπου το κοινό ψηφίζει για τις στρατηγικές μεγάλων ελληνικών εταιρειών, δήμων και φορέων ως προς τη βιωσιμότητα, με βάση το έργο τους έτσι όπως παρουσιάζεται στην πλατφόρμα.

Η ενεργός συμμετοχή σας, μέσω της ψήφου σας, είναι σημαντική!  Με τη συμμετοχή σας βοηθάτε στην ανάδειξη των πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν τη δημιουργία της «Ελλάδας του αύριο» και αναδεικνύετε τα καλύτερα προγράμματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσονται από ΦΟΡΕΙΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΥΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ στους άξονες Διακυβέρνηση - Αγορά - Περιβάλλον - Κοινωνία- Συνεργασίες.

- Ενημερωθείτε, Αξιολογήστε & Αναδείξτε τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην Ελλάδα του αύριο!
- Διαλέξτε προγράμματα από κάθε συμμετέχουσα ομάδα και ψηφίστε περισσότερες από μια θεματικές ενότητες.
- Η γνώμη σας μετράει και λαμβάνεται υπόψη στη συνολική αξιολόγηση. 
 

Για την εγκυρότητα της ψηφοφορίας, απαιτείται προσωπικό email.
 

Πληροφορίες: 
Email: info@qualitynet.gr, τηλ.: 210 6898594

 

 

2 Οκτωβρίου 2018

Πηγή: Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης