Σημάδια των καιρών...καλά όμως!

10 08 2018 | 12:08

Από το 2014, η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση αντισταθμίζει τις αναπόφευκτες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προκαλούν τα υπηρεσιακά και επαγγελματικά της ταξίδια.

Ο συμψηφισμός έχει ως στόχο να μειώσει τις κλιματικές επιπτώσεις των επαγγελματικών ταξιδιών με τη μείωση των εκπομπών σε άλλα μέρη.

Η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ακολουθεί με αυτό το παράδειγμα την επιθυμία που εκφράζει ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών και ανθρώπων να αυξήσει την κλιματική δράση της και έτσι να αποτελέσει καλό παράδειγμα για τους άλλους να την ακολουθήσουν.


Ο γερμανικός οργανισμός περιβάλλοντος δημοσίευσε διαγωνισμό για την αγορά 298.040 πιστοποιητικών μείωσης εκπομπών (CER) από εγγεγραμμένα υψηλής ποιότητας έργα CDM, για αντιστάθμιση των επαγγελματικών ταξιδιών του 2017. ((Certified Emission Reductions, CERs) from registered high-quality CDM projects)


Αν θέλετε να διαβάσετε ολόκληρη την προσφορά, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?2&id=209389


Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με την προσφορά σας, επικοινωνήστε με την κ. Noreen Käschner (noreen.kaeschner@uba.de)