Το Τόκιο θα κατασκευάσει ηλιακούς δρόμους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020.

12 06 2018 | 08:43

Η ενέργεια αποσκοπεί στην προώθηση του Τόκιο ως φιλικής προς το περιβάλλον πόλης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ενόψει των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2020.

Οι νέα τεχνολογική εφαρμογή αναμένεται να περάσει δοκιμές σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στην κυβέρνηση του Τόκυο και σε άλλες τοποθεσίες πριν το τέλος του έτους.

Ο ηλιακός δρόμος αποτελείται από ένα σύστημα ηλιακών συλλεκτών εγκατεστημένων στο δρόμο, με την επιφάνεια των πάνελ καλυμμένη με ειδική ρητίνη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, έτσι ώστε τα οχήματα να περνάνε από πάνω τους χωρίς πρόβλημα.

Ηλιακοί δρόμοι έχουν ήδη δοκιμαστεί σε αυτοκινητόδρομους στη Γαλλία και σε ποδηλατοδρόμους στην Ολλανδία.

Τον Μάιο εγκαταστάθηκε ένας ηλιακός δρόμος σε ένα πάρκινγκ ενός καταστήματος Seven-Eleven στο Sagamihara του νομού Kanagawa.

Ο διευθυντής στο κατάστημα Seven-Eleven δήλωσε: «Ο ηλιακός δρόμος μπορεί να παράγει ετησίως 16.145 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας περίπου το 9% του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει το κατάστημα».


Η κυβέρνηση του Τόκυο έχει θέσει ως στόχο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καλύπτουν περίπου το 30% της κατανάλωσης ενέργειας του Τόκιο μέχρι το 2030, σε σύγκριση με έναν αντίστοιχο στόχο 12% για το 2016.


Η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τις τοποθεσίες για την εγκατάσταση του συστήματος "ηλιακού δρόμου", το οποίο αυξάνει τις δυνατότητες διείσδυσης της ηλιακής ενέργειας.

Το πρόβλημα με την εισαγωγή «ηλιακών δρόμων» είναι το υψηλό κόστος. Καθώς η τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται ευρέως, δεν υπάρχει μαζική παραγωγή. Στη Γαλλία, κοστίζει περίπου 5 εκατ. Ευρώ για την εγκατάσταση ενός χιλιομέτρου ηλιακού δρόμου.

Η κυβέρνηση του Τόκυο σχεδιάζει να εισαγάγει ηλιακούς δρόμους σε κρατικές εγκαταστάσεις όπως πάρκινγκ, όπου η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από την εγκατάσταση του συστήματος θα δικαιολογούσε το κόστος.

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι με την κίνηση αυτή στο Τόκιο πριν από τους Αγώνες του 2020, θα βοηθήσει στην εξάπλωση των ηλιακών δρόμων σε όλη την υπόλοιπη χώρα.

 

11 Ιουνίου 2018

πηγή INDEPENDENT

πρώτη δημοσίυεση The Washington Post