Κλιματική Αλλαγή
Κλιματική Αλλαγή

 

Με τον όρο κλιματική αλλαγή εννοούμε τη μεταβολή του παγκοσμίου κλίματος και συγκεκριμένα την μεταβολή των μετεωρολογικών συνθηκών και χαρακτηριστικών.
Αλλαγές στο κλίμα έχει γνωρίσει ο πλανήτης και στο παρελθόν. Αλλαγές που προκλήθηκαν από φυσικά φαινόμενα (μετακινήσεις των ηπείρων στην επιφάνεια της γης, ηφαιστειακές εκρήξεις, μεταβολές της ηλιακής δραστηριότητας, ανωμαλίες στην γήινη κίνηση). Η Γη μας πέρασε παγετώνες και θερμές περιόδους. Το κλίμα της Γης πάντα άλλαζε και πάντα θα αλλάζει. Άλλαζε μέσα στην πορεία χιλιετιών.
Όταν όμως αναφερόμαστε σήμερα στην «κλιματική αλλαγή», δεν εννοούμε αυτή τη φυσική μεταβολή του κλίματος. Εννοούμε την βίαιη αλλαγή στο κλίμα του πλανήτη και σχετίζεται με την αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Το φυσιολογικό φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ευεργετικό για τον πλανήτη γιατί χάρη σε αυτό η μέση παγκόσμια θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης είναι 15°C και έτσι αναπτύχθηκε η ζωή που γνωρίζουμε σήμερα.
Η ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου που προκαλείται από την αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα είναι όμως επικίνδυνη και ευθύνεται για την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στην επιφάνεια της Γης, η οποία προκαλεί την αλλαγή του κλίματος. Για την αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα υπεύθυνες είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες και κύρια η καύση των ορυκτών καυσίμων.
Η λύση είναι μονοσήμαντη: αλλαγή του ενεργειακού μίγματος μέχρι να πετύχουμε την κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών με 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Κλιματική Αλλαγή

Αποτελέσματα 1 - 4 | από συνολικά 4
24 05 2018 | 14:51

'Climate change is real': companies challenge Trump's reversal of policy

'Climate change is real': companies challenge Trump's reversal of policy

24 05 2018 | 14:01

Canada's Permafrost is collapsing

Canada's Permafrost is collapsing

24 05 2018 | 13:41

January 2017 was third-warmest January on record

January 2017 was third-warmest January on record

10 05 2018 | 14:53

Climate Change Is Complex. We’ve Got Answers to Your Questions.

Climate Change Is Complex. We’ve Got Answers to Your Questions.